Konkurenčnost skupine GEN-I na mednarodnih trgih je rezultat dobro premišljenih poslovnih odločitev. Najboljši trgovec z elektriko v jugovzhodni Evropi, najugodnejši ponudnik energentov v Sloveniji in šesto leto zapored zmagovalec raziskave Trusted Brand med dobavitelji elektrike v Sloveniji ter dvakratni prejemnik priznanja na področju varovanja okolja. To so le nekateri od laskavih nazivov, ki jih je Skupina GEN-I prejela v zadnjih letih.

Zelena transformacija

V zadnjem času v ospredje delovanja skupine vstopa prav zavedanje, da je globalno segrevanje ozračja največja grožnja bodočim generacijam, zato je zelena transformacija gospodarstva in družbe kot celote ključnega pomena za brezogljično prihodnost in čisto okolje za prihodnje rodove. »Razogličenje postaja dejstvo in jasen mednarodni okvir, znotraj katerega bodo v prihodnje delovala podjetja. Za slednja to predstavlja nove tehnološke in organizacijske izzive, saj emisije CO2 postajajo vse večji strošek,« je med drugim pojasnil mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožefa Stefana ter predstavil aktualne trende in usmeritve podnebne energetske politike ter trende tehnološkega razvoja, ki so velika razvojna in poslovna priložnost za konkurenčno delovanje. In prav o tem je v nadaljevanju dr. Dejan Paravan, direktor strateškega inoviranja GEN-I, spregovoril o osredotočanju na napovedi gibanja cen in priporočila tržnih analitikov. »V tako volatilnih razmerah pomeni izbira pravega trenutka nakupa prihranek tudi od 10 do 15 odstotkov,« je ocenil dr. Paravan, poslovnim partnerjem pa zagotovil, da jim bo Skupina GEN-I še naprej ponujala najboljše in najbolj inovativne storitve pri optimizaciji njihovih strategij nakupa električne energije.

O energetski prihodnosti

Elektroenergetski sistem je na pragu velikih sprememb in prav zato je Sandi Kavalič, vodja službe za upravljanje tveganj pri GEN-I, predstavil vizijo razvoja in prve pilotne projekte na področju celovite energetske oskrbe stavb s pomočjo pametnih algoritmov. Ti bodo omogočili polnjenje električnih vozil brez nepotrebne nadgradnje obstoječe infrastrukture. Dotaknil se je tudi potenciala za razvoj novih poslovnih modelov v povezavi s hranilniki energije in mikroproizvodnjo iz sončnih elektrarn. Nakazal je razvojne aktivnosti na GEN-I v prihodnjih obdobjih in prednosti uporabe naprednih energetskih tehnologij v povezavi z visokotehnološkimi IT rešitvami.

V zaključni razpravi so se dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I, dr. Dejan Paravan ter mag. Stane Merše osredotočili na prihajajočo energetsko revolucijo ter vlogo samooskrbe z zeleno energijo. V Sloveniji se je že več kot 2000 gospodinjstev odločilo za lastno sončno elektrarno, od tega jih je 700 postavil GEN-I. Kot novost v letošnjem letu so predstavili samooskrbo na večstanovanjskih stavbah. Ob tem pa so še napovedali priložnost za projekte samooskrbe tudi pri velikih poslovnih odjemalcih. Napredna zakonodaja je ključna za razvoj tega sektorja in napovedane nadgradnje uredbe o samooskrbi nedvomno izpričujejo, da se tudi Vlada RS vedno bolj zaveda pomena izrabe obnovljivih energijskih virov. »Naše poslanstvo presega  zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo, prav tako pa omogočiti odjemalcem zeleno transformacijo in znižanje ogljičnega odtisa, zato smo razvili številne energetske storitve upravljanja energije. Samooskrba s soncem je danes za poslovne odjemalce realna in ekonomsko privlačna opcija, o kateri mora razmisliti vsak direktor, ki bi rad znižal okoljski vpliv svojega podjetja,« je poudaril dr. Golob.