Občina Kobarid želi postati energetsko samooskrbna občina, ki bi energijo prvenstveno pridobivala iz obnovljivih virov energije. »Želimo si postati zgled in vodilni na tem področju v Sloveniji,« pravi župan Marko Matajurc, ki je včeraj s podjetjem Sonce energija in platformo SunContract podpisal namero o sodelovanju. Župan pričakuje, da bi lahko evropsko zavezo, da bomo leta 2030 tretjino energije pridobivali iz obnovljivih virov, celo presegli. S tem bi, kot pravi, prihranili tako na občini kot tudi njihovi občani.

Nadeja se tudi, da bi lahko s postopnim izkoriščanjem sončne energije nekatere vasi in zaselki v občini postali povsem samooskrbni. Včeraj podpisana namera predvideva, da bo občina v prihodnjih dveh letih na štiri občinske objekte namestila sončne elektrarne, dodatno pa h gradnji samooskrbnih sončnih elektrarn spodbudila še 50 gospodinjstev v občini. Celotna naložba je ocenjena na 1,5 milijona evrov.

Sončne elektrarne na tri hleve

Občina Kobarid je ena prvih v Sloveniji, ki stopajo po tej poti. Na občinskih zgradbah že stojita dve sončni elektrarni, z nedavno energetsko sanacijo javnih stavb prihranijo okoli 60.000 evrov stroškov za energijo na leto, lani pa so dokončali tudi gradnjo daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso.

»S tem smo dosegli, da denar, ki je prej šel v Rusijo in Arabske emirate za nafto, ostaja doma. Dobijo ga lokalni ponudniki sekancev,« razloži kobariški podžupan Marko Miklavič. Meni, da bi s postavitvijo sončnih elektrarn na tri hleve, ki jih ima občina v lasti od potresa 1976, že letos lahko proizvedli dovolj elektrike, da bi se tri okoliške vasi Stanovišče, Sedlo in Podbela lahko oskrbovale zgolj iz obnovljivih virov.

Samooskrba bo nujna

Na občini priznavajo, da so šele na začetku pogovorov, usmeritev občine pa bo moral potrditi tudi občinski svet. V prihodnjih mesecih nameravajo pripraviti več delavnic za občane, s podjetjem Sonce energija in platformo SunContract pa bodo preverili možnosti, kam postaviti sončne elektrarne in kako jih financirati.

Jasno je, da denarja v občinski blagajni za to ni dovolj, zato bodo za uresničitev ideje iskali tudi strateške partnerje. Občini pri tem pomaga startup podjetje, ki je z globalno digitalno platformo SunContract ponudilo prvo energetsko tržnico na svetu.

»Povezujemo posamezne proizvajalce električne energije in kupce, ki se lahko na tržnici električne energije sami dogovarjajo, komu in po kolikšni ceni jo bodo prodali,« pojasni soustanovitelj in direktor platforme Gregor Novak. Kot pravi, so v svetu že prepoznani, z občino Kobarid pa stopajo na področje lokalnih samooskrbnih skupnosti, kjer bodo prednosti globalnih storitev platforme prenesli na lokalno raven. Prav lokalna, domača samooskrba je po mnenju Rajka Lebana, direktorja Goriške lokalne energetske agencije GOLEA, ključna za prihodnost.

»Na voljo imamo samo dve možnosti. Ali bomo namenili milijarde evrov za posodobitev distribucijskega omrežja ali pa bomo spodbujali samooskrbo. Omrežje sicer ne bo preneslo obremenitev, ki jih z dobo električnih avtomobilov prinaša prihodnost,« je prepričan. Veliko priložnost vidi v zadružništvu.

»Vasi, zaselki ali zgolj nekaj sosedov se lahko poveže v zadrugo in v okviru nje zase proizvaja energijo. Cilj ne bi bil dobiček, ampak zgolj to, da proizvedejo dovolj energije zase,« pojasnjuje Leban.