Zato, ker imamo lažno mednarodno ureditev, kjer imamo vrsto mednarodnih dokumentov (Splošna deklaracija o človekovih pravicah, Helsinška listina, Barcelonska deklaracija, Unescove resolucije…), ki vsi govorijo o enakopravnosti narodov in jezikov, dejansko pa uresničujemo jezikovno diskriminacijo in kolonializem. Že z delitvijo jezikov na uradne, delovne in vse ostale se je začela diskriminacija. S prisilnim poukom angleščine v šolah – kar je kulturno jezikovno posilstvo otrok (v Sloveniji celo pred materinščino) – pa širimo kolonializem.

Zato, ker je tako v Britaniji kot Ameriki njihova zunanja politika na vseh področjih jasno določena z njihovimi interesi, kulturno jezikovna nadvlada pa predvsem sredstvo za uresničevanje teh interesov. To potrjujejo izjave, kot so: »Čez eno generacijo bi angleščina lahko že bila svetovni jezik – to je univerzalni drugi jezik v tistih državah, v katerih ni že zdaj materni ali primarni jezik« (izjava iz leta 1956!). Ali: »Nova služba (Centralni urad v Londonu) mora položiti temelje svetovnega jezika in kulture, katerih podlaga bosta naš jezik in naša kultura.«

Zato, ker je namen kulturno jezikovnega kolonializma predvsem ekonomsko izkoriščanje. Obe zgoraj omenjeni državi vsako leto samo na račun kulturno jezikovne nadvlade zaslužita več kot dvesto milijard evrov, kamor druga področja, na primer industrija orožja, niso niti všteta.

Zato, ker skoraj vsi naši politiki in nekateri tuji ne ločijo med svojo uradno vlogo predstavnika države in njenega jezika ter svojim privatnim znanjem tujih jezikov. Tako v resnici ponižujejo lastno državo in imajo vlogo janičarja tujega jezika in države.

Zato, ker še ni prevladalo spoznanje, da je ohranitev različnih jezikov in kultur enako pomembna kot ohranitev našega naravnega okolja. Protestom proti podnebnim spremembam zaradi roparskih multinacionalk in posameznikov bodo mogoče sledili podobni protesti proti kulturno jezikovni kolonizaciji. Za zdaj se ta protest izraža v naraščajočih nacionalizmih.

Kaj se torej moramo naučiti od Britancev? Vsaj to, da noben narod ali jezik ne sme dobiti prednosti (privilegijev), ker temu neizogibno sledi diskriminacija in kolonizacija drugih.

Janez Zadravec, Ljubljana