Uspešno poslovanje v podjetju prvenstveno pripisujejo ugodnim razmeram na tržišču, realizaciji nekaterih razvojnih projektov ter širitvi sodelovanja z glavnimi kupci. Hitra odzivnost in prilagajanje potrebam trga sta vplivali tudi na rast števila zaposlenih, odprta delovna mesta pa so zaradi pomanjkanja domače delovne sile zapolnili tudi strokovnjaki in kvalificirani delavci iz tujine. Kot ugledni proizvajalec hidravličnih ventilov in hidravličnih naprav bo podjetje tudi v prihodnje skrbelo za nadaljnjo rast in uspeh na svetovnih trgih, kjer nenehno krepi zaupanje svojih kupcev, kar mu ob doseženih rezultatih priznavajo tudi francoski lastniki v mednarodni skupini Poclain.

Rast v vseh prodajnih programih

»Leto smo zaključili uspešno in z rezultati smo zelo zadovoljni, saj smo rast beležili v vseh prodajnih programih,« pojasnjuje direktor Aleš Bizjak. »Za skoraj 26 odstotkov smo zrasli pri programu ventilov, kar je za nas izjemnega pomena. Na področju zavornih ventilov se je občutno povečalo povpraševanje v segmentu kmetijstva, nove kupce pa smo pridobili tudi na področju tovornih vozil in prikolic, kjer pokrivamo vse glavne evropske kupce, kot so Daimler, Iveco, Renault Trucks in druge. Za letos z vso previdnostjo načrtujemo zmerno rast, nameravamo pa izkoristiti vse priložnosti, ki se nam bodo odpirale na svetovnem trgu. Naš glavni fokus za letošnje leto je dvig produktivnosti v proizvodnji, saj želimo z obstoječo delovno silo dosegati višjo dodano vrednost. Nadaljevali pa bomo tudi z intenzivnim vlaganjem v nove proizvode, saj so ti glavno gonilo naše rasti na tržišču.«

Sledenje industrijskim standardom 4.0

Inovativno žirovsko podjetje Poclain Hydraulics, ki 90 odstotkov svojih prihodkov ustvari z izvozno dejavnostjo, v zadnjem desetletju z novimi francoskimi lastniki uspešno vstopa na nove trge k največjim svetovnim igralcem in je danes v svetu med najprepoznavnejšimi na področju ventilov za hidravlične transmisije ter med štirimi vodilnimi pri proizvodnji ventilov za zavore. Njihov celoten proizvodni program zajema ventile za zaprte in odprte tokokroge, ventile za zavore ter hidravlične naprave in preizkuševališča, proizvajajo pa tudi bate za motorje in črpalke ter aksialne motorje. Z njimi že prodirajo na tržišče transmisij in vzporedno z avtomatizacijo in robotiko za nadgradnjo proizvodnje sledijo smernicam in industrijskim standardom 4.0.

Pomemben kompetenčni center

Tovarna v Žireh, ki je po številu zaposlenih, teh je 330, tretja največja med desetimi tovarnami v mednarodni skupini Poclain, je danes pomemben kompetenčni center za hidravlične ventile in hidravlične naprave znotraj skupine Poclain, obenem pa tudi tehnološki center za avtomatske preizkuševalne naprave hidravličnih sestavin. V žirovskem obratu nameravajo letos v naložbene aktivnosti vložiti 3 milijone evrov ter se prvenstveno usmeriti v avtomatizacijo ter vitko proizvodnjo ob zagotavljanju visokega nivoja kakovosti hidravličnih izdelkov. Ob zelo precizni obdelavi sestavnih delov postaja vedno pomembnejše tudi zagotavljanje visokega nivoja čistoče proizvodov, saj razni neželeni delci v hidravliki lahko povzročijo kritične okvare. V proizvodne procese bodo tako uvajali novo strojno opremo, ki bo zagotavljala kakovostno proizvodnjo novih proizvodov za najzahtevnejše kupce, vzporedno pa še izboljševali pogoje dela za zaposlene.

Iščejo kvalificirane delavce in strokovnjake

»Kar se kadrov tiče, še vedno iščemo kvalificirano delovno silo in strokovnjake na področjih kakovosti, logistike ter proizvodnega in razvojnega inženiringa,« poudarja Bizjak. »Lani smo v proizvodnji odprli 30 novih delovnih mest, kadre pa prvenstveno iskali doma, a nismo bili povsem uspešni, zato smo jih morali poiskati v tujini. Imeli smo tudi nekaj težav pri pridobivanju delovnih dovoljenj, kar je bil za nas kar velik omejitven dejavnik, zlasti zato, ker smo se trudili pravočasno uresničiti povečana naročila. Trenutno je pri nas zaposlenih okoli 6 odstotkov tujcev in doslej smo s tistimi, ki smo jih zaposlili, zelo zadovoljni, saj s svojim znanjem in angažiranostjo uresničujejo naša pričakovanja. Danes so naše zahteve vse večje, zlasti pri strokovnih profilih, pa tudi pri delavcih v proizvodnji, kjer se povečuje delo z avtomatskimi stroji.« Kot mednarodno podjetje bodo visoko izobražene kadre tudi v bodoče iskali v tujini, v svoje vrste pa bodo glede na potrebe privabljali tudi tuje delavce za delo v proizvodnji.