V Bohinjski Bistrici, kjer je bila glavna regionalna cesta lansko jesen dlje časa zaprta in je bil obvoz proti jezeru urejen po Zgornji bohinjski dolini, se v teh pomladnih mesecih dela zaključujejo. Cesta je bila v času zime prevozna, konec marca pa jo bodo za nekaj dni spet zaprli, ko bo potekalo še zaključno fino asfaltiranje.

Za obvoz bo tedaj znova poskrbljeno po Zgornji bohinjski dolini, kjer je sicer pred kratkim stekla rekonstrukcija ceste skozi Bohinjsko Češnjico, ki bo dva meseca, to je do 15. maja, tudi popolnoma zaprta. Za tiste dni, ko bo zaprta cesta skozi Bohinjsko Bistrico, bodo poskrbeli za prevoznost Bohinjske Češnjice, kjer bodo sama dela sicer trajala kar dve leti, saj bodo hkrati v celotnem kraju urejali kanalizacijo in vodovod. Predvidoma aprila naj bi stekla tudi dela v Stari Fužini, kjer se ob rekonstrukciji ceste urejata vodovod in vaško jedro, in Ribčevem Lazu. Obnavljal naj bi se tudi znameniti kamniti Janezov most na Ribčevem Lazu, vendar so njegovo obnovo zaradi številnih gradbišč premaknili na jesenski čas.

Za dela na osrednjih bohinjskih cestah župan Jože Sodja računa, da bodo do poletne sezone končana oziroma da bo promet v času gradnje organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev. V pomoč jim je to, da so z deli zaradi zgodnje pomladi lahko začeli prej. »Letošnje leto bo zaradi del na cestah za domačine in obiskovalce res precej kaotično, ampak mislim, da bomo lahko v glavni turistični sezoni poskrbeli, da bo promet potekal kolikor toliko nemoteno,« je izpostavil.