Trajnostni razvojni cilj 6 Agende 2030 ZN za trajnostni razvoj določa, da je treba »do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do čiste in poceni pitne vode«. Kljub temu milijoni ljudi v gospodinjstvih, šolah, na delovnih mestih, kmetijah in v tovarnah živijo in se borijo za preživetje brez dostopa do pitne vode. Marginalne skupine žensk, otrok, avtohtonih skupnosti, invalidnih oseb in številni drugi so pri zagotavljanju oskrbe z vodo pogosto spregledani in zapostavljeni ali diskriminirani.

V Sloveniji imamo izjemno srečo in okoliščine, ki zagotavljajo, da težav pri oskrbi z vodo praktično nimamo. V zadnjem valu Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2017) smo 1015 slovenskih gospodinjstev povprašali, ali med uporabo (ko je ne potrebujejo) toplo sanitarno vodo tudi zapirajo.

Rezultati raziskave REUS 2017

Ugotovitve raziskave REUS kažejo, da se v večini anketiranih gospodinjstev (85 odstotkov) toplo sanitarno vodo med uporabo zapira – na primer med umivanjem zob, miljenjem, tuširanjem, ročnim pomivanjem posode … V primerjavi z izsledki predhodne raziskave (REUS 2015) opažamo rahlo naraščanje deleža tistih, ki zapirajo toplo sanitarno vodo, ko je ne potrebujejo (2017: 85 odstotkov, 2015: 82 odstotkov). To velja zlasti za gospodinjstva v enodružinskih hišah, ki vedno bolj usvajajo to navado (2017: 87 odstotkov, 2015: 82 odstotkov).

Zanimive ugotovitve

Mlajši anketiranci so energijsko učinkovitejši od starejših: največji delež (91 odstotkov) oseb, ki zapirajo toplo vodo, prihaja iz najmlajše skupine anketirancev (18–27 let), najmanjši (82 odstotkov) pa iz najstarejše skupine (65 in več let). Gospodinjstva v večjih mestih so manj učinkovita: med umivanjem zob, tuširanjem ali pomivanjem posode se toplo sanitarno vodo najmanj zapira v Mariboru (72 odstotkov) in v Ljubljani (78 odstotkov), v drugih krajih pa je odstotek bistveno večji (87 odstotkov).

Deklarativen odnos do učinkovite rabe energije je opazen pri navadi zapiranja tople vode, ko je ne potrebujemo: velika večina aktivnih gospodinjstev (91 odstotkov) zapira toplo vodo med uporabo, pri skeptičnih (85 odstotkov) in pasivnih (76 odstotkov) gospodinjstvih pa je ta delež manjši.