Fasada pogosto predstavlja največjo površino ovoja stavbe, zato je razumljivo, da največje toplotne izgube v stavbah potekajo prav prek fasade (pri hišah te statistično predstavljajo 35–40 odstotkov vseh toplotnih izgub). Toplotna izolacija fasade je torej eden najpomembnejših ukrepov na ovoju stavbe za zmanjšanje toplotnih izgub ter porabe energentov za ogrevanje oziroma hlajenje ter hkratno izboljšanje toplotnega ugodja.

Kako izbrati pravo izolacijo?

Ko izbiramo tip toplotne izolacije fasade, moramo v mislih imeti več dejavnikov:

- kakšna je obstoječa sestava sten;

- kakšno toplotno izolativnost želimo doseči;

- ali imamo kakršne koli tehnične ali druge omejitve glede debeline izolacije;

- kakšno stavbo izoliramo – ali obstajajo posebne tehničnozakonodajne zahteve;

- ali želimo požarno varno fasado;

- ali želimo boljšo zvočno izolativnost sten, večji fazni zamik, paroprepustnost, vodoodbojnost in drugo.

Pri kontaktnih fasadah so, kot pove že ime, zaključni sloji v neposrednem stiku z nosilno konstrukcijo oziroma praviloma s toplotno izolacijo. Te obloge so ometi različnih vrst in sestav. Za kontaktne fasade je na trgu množica razpoložljivih tipov toplotnoizolacijskih materialov, ki imajo glede na svoje lastnosti določene prednosti in omejitve.

Pomembne prednosti fasadne izolacije iz kamene volne so:

- odlična paroprepustnost (opečnati in penobetonski zidovi so paroprepustni, z namestitvijo zelo paroprepustne fasade iz kamene volne pa to lastnost ohranimo),

- odlična toplotna izolativnost,

- odlična zvočna izolativnost

- boljša toplotna stabilnost v primerjavi s fasadnimi izolacijami nižjih gostot.

Takšna fasada je ob tem močno odporna proti toči in drugim mehanskim vplivom, mogoče pa je tudi poglobljeno sidranje, ki je s tehničnega vidika zaradi zmanjšanja točkovnih toplotnih mostov najboljša izvedba.

Kamena volna je dimenzijsko stabilen material, ki se ne krči in širi na vročini in mrazu, zato je odlična izbira tudi pri temnih odtenkih barv zaključnega fasadnega sloja. Fasadne plošče iz kamene volne so v fazi proizvodnje obdane s trajno vodoodbojno emulzijo, zaradi mineralnega izvora pa so naravno odporne proti mikroorganizmom in žuželkam.

Debeline izolacije

Priporočena debelina fasadne izolacije je dandanes pri novogradnjah in sanacijah približno 14–16 centimetrov, odvisno od tipa uporabljene toplotne izolacije in sestave nosilnega zidu. Betonske stene se toplotno bolj prevodne od denimo opečnatih ali penobetonskih zidakov, zato na beton vgradimo večjo debelino izolacije.

S 1. 1. 2019 je že treba graditi skoraj ničenergijske javne stavbe, od 1. 1. 2021 pa bodo morale biti skoraj ničenergijske tudi vse druge stavbe – denimo stanovanjske hiše. Potrebne debeline toplotne izolacije fasade se bodo s tem bolj približale 20 centimetrom, že danes pa so pri gradnji v pasivnem standardu debeline fasadne izolacije nad 20 centimetri nekaj običajnega.

Na kaj bodimo pozorni, ko nameščamo fasadni sistem s kameno volno:

- pravilna priprava in izravnava podlage,

- pravilno lepljenje izolacije na zid

- pravilno sidranje,

- pravilna izolacija špalet, uporaba vogalnikov, odkapnih profilov,

- pravilno polaganje armirne mrežice,

- pravilna izvedba detajlov …

Vse komponente kontaktne fasade naj bodo od enega proizvajalca. Za posamezen fasadni sistem, denimo za fasado s kameno volno, ponujajo točno določene kombinacije lepil, prednamazov in zaključnih slojev, ki omogočajo ustrezno paroprepustnost, lepilno spodobnost, požarne in druge lastnosti fasadnega sistema. Sistem mora imeti odobritev ETA (European Technical Approval) ali vsaj Slovensko tehnično soglasje (STS). To uporabniku zagotavlja, da fasadni sistem res izkazuje navedene tehnične lastnosti, hkrati pa je to tudi osnova za jamstvo.

Iz prodajnega programa podjetja Knauf Insulation ponujamo tri tipe fasadnih izolacij, in sicer obrizgane plošče Smartwall N C1, plošče Knauf Insulation FKD-S ter lamele Knauf Insulation FKL.

Namesto zaključka

Fasada je dolgoročna naložba in eden najbolj vidnih ter izpostavljenih delov hiše, s katerim dosežete največje prihranke na račun omejitve toplotnih izgub. Zato svetujemo tehten premislek pri izbiri ustreznih materialov in sistemov, ne samo skozi vidik trenutnih cen. Priporočamo čim bolj vsestransko rešitev, tako z vidika toplotne izolativnosti, zvočne izolativnosti, požarne varnosti, paroprepustnosti, trajnosti in odpornosti proti zunanjim vplivom. Vsekakor pa je poleg materialov zelo pomembna tudi izbira usposobljenega in izkušenega izvajalca fasaderskih del. Zanemarljivi nista niti dolžina napušča in izbira barve fasade – temnejši odtenki povzročijo precej večje segrevanje fasadnih površin kot svetlejši, kar lahko vpliva na trajnost fasade.

Domen Ivanšek, univ. dipl. inž. gradbeništva, inženir tehnične podpore trženju pri podjetju Knauf Insulation, d. o.o., svetovanje@knaufinsulation.com, 04/5114 105