Svet javnega zavoda kranjskih poklicnih gasilcev je novega župana Matjaža Rakovca presenetil s hitrim postopkom in razpisom za direktorsko mesto tega zavoda. Sedanji in po izboru sveta zavoda tudi bodoči direktor kranjskih poklicnih gasilcev je Tomaž Krišelj, kader bivšega župana Boštjana Trilarja. Slednji je že ob imenovanju Krišlja za šefa gasilcev pred štirimi leti slišal očitke mestnih svetnikov o političnem kadrovanju. Svet zavoda je tokrat izbiral med petimi kandidati in se vnovič odločil, da podpre dosedanjega direktorja, ki ga mora potrditi še mestni svet.

Svet zavoda vodi Drago Corn (sekretar Trilarjeve stranke Več za Kranj), ki nam je že pred časom zatrdil, da »postopki potekajo po vseh pravilih«, in zanikal morebitno politično povezavo Krišlja s stranko Več za Kranj, z utemeljitvijo, da omenjeni »ni njen član«. Toda Krišelj je bil uradni predstavnik te stranke na lokalnih volitvah lani, obenem pa je kot direktor poklicnih gasilcev vzbudil pozornost javnosti tudi z zaposlitvijo ene od kandidatk z liste Več za Kranj iz leta 2014 v tem javnem zavodu.

Očitki o političnih povezavah pri kadrovanju v javnem občinskem zavodu pa v prihodnje ne bodo več le predmet govoric, temveč naj bi se z njimi ukvarjali tudi pristojni organi. Matej Kejžar, bivši prvi operativec kranjskih poklicnih gasilcev, ki je prav tako kandidiral za direktorja v pravkar končanem postopku, je o domnevnih nezakonitostih in nepravilnostih obvestil tako komisijo za preprečevanje korupcije kot tudi ustanoviteljico tega javnega zavoda, Mestno občino Kranj. »Vložil sem tudi tožbo na pristojno sodišče, ker sem prepričan, da razpis ni bil zakonit. Delo razpisne komisije je bilo sporno, ker je komisija nepravilno prilagajala pogoje dosedanjemu direktorju Krišlju,« je povedal Kejžar, ki je kranjske poklicne gasilce zapustil tudi zaradi nesoglasij z direktorjem Krišljem.

Odlok in zbiranje podpisov

Kranjski župan Matjaž Rakovec se je že pred časom zavzel za to, da naj mestni svet najprej sprejme že pripravljeni odlok o Gasilsko-reševalni službi Kranj (ki bi ga moral sprejeti že mestni svet pod Trilarjevim županovanjem) in zavod šele potem izpelje razpis za imenovanje novega direktorja. »Svetu zavoda smo predlagali, da bi najprej sprejeli odlok, potem pa izbrali novega direktorja, ker je časa dovolj. To se ni zgodilo, razpis so peljali do konca po svoje, kar vsekakor postavlja izbor v čudno luč,« je pojasnil podžupan Jani Černe. Novi odlok bi namreč otežil ponovno imenovanje Krišlja za direktorja.

Glasovanje o tem odloku je na dnevnem redu jutrišnje seje kranjskega mestnega sveta, podporniki Krišlja med mestnimi svetniki pa zbirajo podpise za predlog, da naj bi na tej isti seji svetniki potrjevali tudi njegovo imenovanje za direktorja kranjskih poklicnih gasilcev. Glede na to, da novoizvoljeni župan Matjaž Rakovec v kranjskem mestnem svetu nima uradne koalicije, s katere podporo bi lahko trdno računal, je izid te politične bitke še negotov, še posebno, ker se pri njej poleg Trilarjevega vpliva prepletajo še interesi drugih svetniških skupin.