Glagol rolkanje (s črko k v drugem zlogu) prihaja od športnega pripomočka z imenom rolka. To je posebna deščica (ednina) s štirimi kolesci (angl. roller skate). Rolkar (s črko k) z eno nogo stoji na deski, z drugo pa se poganja kot na primer pri vožnji s skirojem. Glagol rolanje (brez črke k v drugem zlogu) pa prihaja od športnega pripomočka z imenom rolarji. V publicistični rabi pogosteje beremo o rolerjih (z e v drugem zlogu). Rolarji so posebno (parno) obuvalo s koleščki na spodnji strani, ki so razporejeni drug za drugim (angl. in-line roller). Pri rolanju se tehnika gibanja, ki še najbolj spominja na drsanje z drsalkami, bistveno razlikuje od gibanja z rolko. Rolanje torej ni rolkanje in zamenjava obeh glagolov vnaša v javno rabo zmedo.

Silvo Kristan, Podkoren