Predmet ponovnega javnega zbiranja ponudb je 105 rabljenih vozil, 64 novih oziroma nerabljenih avto- in motoplaščev ter 42 kosov novega avtomateriala. Vse navedeno prodajajo izključno v paketu, izhodiščna cena znaša 61.800 evrov. Upoštevali bodo ponudbe, ki bodo dostavljene v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najpozneje do 8. aprila do 12. ure.

Policija z javnim zbiranjem ponudb išče tudi kupce za tri službene pse. Izhodiščna cena za maja 2017 skoteno nemško kratkodlako ptičarko Ino je 500 evrov, za enako starega nemškega ovčarja Hugoja 1000 evrov, za 12 let starega belgijskega ovčarja malinoisa Luxa pa 50 evrov. Lux je ob morebitni neodločnosti in negotovosti vodnika lahko nepredvidljiv, zato po navedbah policije potrebuje izkušenega lastnika.

Merilo za izbor je višina ponujene cene za psa. Na ministrstvu ponudbe prav tako zbirajo do 8. aprila do 12. ure, ponudniki pa morajo priložiti tudi izpolnjen vprašalnik za presojo kandidata za nakup službenega psa policije in podpisano izjavo, da bodo s psom ravnali v skladu z zakonom o zaščiti živali.