Minuli teden je dogodek Forum 100 % Start:up plus+ podjetnikom, ki iščejo financiranje, mentorje in programe za uresničitev svojih podjetniških idej, ponudil vse ključne informacije o prijavi na razpis P2, ki letos prinaša nekaj pomembnih novosti, predvsem prednosti za prejemnike.

Velik potencial startupov

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prepoznalo velik potencial startup podjetij, »saj gre za podjetja z ambicijo, da postanejo hitro rastoča podjetja z visoko dodano vrednostjo«, je dejala mag. Alenka Marovt, sekretarka direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo v sektorju za podjetništvo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Prav to je razlog za nekaj učinkovitih ukrepov in programov za spodbujanje podjetij v začetnih fazah razvoja, kamor sodijo predvsem brezplačne storitve institucij podpornega okolja in finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada v obliki začetnih investicij za inovativne startupe in startupe na problemskih območjih ter semenski kapital.

»Oba ukrepa sta kombinirana z vsebinsko podporo v obliki mentoriranja, svetovanja, usposabljanja in mreženja. Pravkar pa oblikujemo nov projekt, s katerim bomo podprli vsaj 120 podjetij z usposabljanjem oziroma pospeševalniškim programom v tujini. Aktualni so tudi vavčerji, to so enostavne oblike spodbud nizkih vrednosti. »Pripravili smo še program digitalizacije in digitalne transformacije s konkretnimi komplementarnimi ukrepi,« je poudarila Marovtova. »Pomembna se nam zdi tudi krepitev blagovnih znamk. Pri pripravi ukrepov pa poslušamo predvsem startupe. Zato je vlada lani sprejela akcijski načrt Slovenija – dežela startupov, ki zajema izzive, s katerimi se srečujejo startup podjetja, in aktivnosti ter predloge rešitev.«

Zagonske spodbude in semenski kapital

Koordinator Start:up Slovenija Urban Lapajne je podrobneje spregovoril o predselekcijskem postopku, ki ga za Slovenski podjetniški sklad izvaja Start:up Slovenija, udeleženci pa si lahko z udeležbo v predselekciji in na demo dnevu zagotovijo do 35 od skupno sto možnih točk za pridobitev nepovratne subvencije P2 v višini 54.000 evrov. Slovenski podjetniški sklad bo zagonskim in mladim podjetjem na razpisih zagonskih spodbud P2 in semenskega kapitala (konvertibilna posojila, kapitalski vložki) letos ponudil 5,91 milijona evrov, kar naj bi zadostovalo za podporo za okoli 118 zagonskih podjetij. Razpis P2, v okviru katerega lahko inovativna zagonska podjetja prejmejo 54.000 evrov zagonskih sredstev za razvoj inovativne in visokotehnološke rešitve, je že objavljen.

»Letos bo ponovno na voljo tudi konvertibilno posojilo (SK75) v višini 75.000 evrov, ki omogoča mladim inovativnim podjetjem prodor in hitro širitev na trgu. Produkt SK200 letos dobiva novo podobo, saj bodo mlada inovativna podjetja s potencialom globalne rasti z direktnimi kapitalskimi vložki lahko prejela do 650.000 evrov soinvestitorskih sredstev poslovnih angelov ali korporacij. Pozabiti pa ne smemo, da lahko mlada podjetja s potencialom globalne rasti pridobijo tudi tvegan kapital iz Srednjeevropskega sklada skladov za tvegan kapital prek izbranih družb tveganega in zasebnega kapitala v višini do 8 milijonov evrov,« je povedala direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič. Sklad je doslej na teh razpisih podprl več kot 670 inovativnih podjetij s potencialom globalne rasti. Podprta podjetja so ustvarila več kot tisoč novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

Za podjetnike iz prve roke

O tem, kako z validacijo produkta do prvih strank, investitorjev in partnerjev, so na dogodku na osnovi lastnih izkušenj govorili mladi podjetniki. Jan Dobrilovič iz Beepinga, slovenskega startupa leta 2018, je govoril o tem, kako so s sistematičnim pristopom dokazali, da lahko uredijo trg čistilnih storitev. Marin Medak (Della Spina) in Primož Mahne (Gigodesign) sta ponudila vpogled v to, kako so preverili trg za novo storitev v sicer tradicionalni panogi korekcijskih očal, Rok Upelj iz Movalyse pa je govoril o izjemno pomembnem partnerstvu startupa z Zavarovalnico Sava, s katero razvija sodobno zavarovanje za motocikle. Na dogodku je bila še posebno bogata udeležba predstavnikov investitorjev, ki so pred novim valom zasebnega financiranja zagonskih podjetij odgovorili na vprašanja, kdo, kdaj in s koliko denarja prihaja v Slovenijo in širšo regijo.