Laško je krhko mestece, ki so ga zasnovali kolonisti, usnjarji iz Porurja, ki so dejavnost vezali na govedorejo v okoliških hribih in ob vodotoku Žikovce postavili usnjarske obrate in stanovanjske hiše. Dolina Žikovce je danes ena od nosilk sedanje podobe Laškega, ki se proti Ojstremu končuje z mnogimi novo pozidanimi stanovanjskimi hišami.

Ob širšem desnem in levem bregu so ob izlivu v Savinjo nastale monumentalne zgradbe, dvorci s cerkvijo v sredini in knjižnico (Wechelbergerjev dvorec) na najeminentnejši točki mesta. To zdaj tvori veduto Laškega. Znotraj te vedute se nad pokrito Žikovco nahajajo Aškerčev, Valvasorjev in Orožnov trg, katerih del naj bi bil preurejen. K temu so dodali še Trubarjevo nabrežje pod občinsko zgradbo, del Savinjskega nabrežja pod hotelom Savinja, pa del Mestne, Kidričeve in Trubarjeve ulice.

Navedene dele mesta naj bi prenovili s kakovostno urbano opremo, uredili površine za pešce, kolesarje ter motorni in mirujoči promet ter načrtovanju površin za dostavo in intervencije ter gostinske, tržne in prireditvene dejavnosti.

Kdor bo pogledal na drugo stran Savinje proti Šmihelu, ga lahko postane strah ob »kakovostni urbani opremi«, vsiljeni ob železnici, absolutno neprijazni do krajanov in turistov (zaprt prehod čez železnico za božjo pot na Podšmihel, Šmihel in Govško geološko pot).

Bojim se, da nas nekaj podobnega čaka s to napovedjo preureditve dela savinjskega nabrežja pod hotelom Savinja. Bojim se namreč, da bodo načrtovalci za 20.000 evrov »za ljubi kruhek« sledili nekim ciljem, ki so že določeni, a nam neznani. Mogoče v povezavi z znamenito kolesarsko stezo Celje–Brežice. Že veliko let so nam namreč znani apetiti po Savinskem nabrežju, torej sprehajalni poti pod (nekdanjim) hotelom Savinja.

Marjan Zavšek, Laško