10 % manj je bilo lani nepremičninskih poslov v primerjavi z rekordnim letom 2017, v povsem svežem poročilu o nepremičninskem trgu v letu 2018 ugotavlja geodetska uprava. Slovenski nepremičninski trg se je pričakovano umiril, najbolj opazno pa je upadla prodaja stanovanjskih nepremičnin.

Razlog za upadanje prometa stanovanjskih nepremičnin – in to kljub naraščajočemu povpraševanju – geodeti pripisujejo pomanjkanju ponudbe novogradenj in pospešeni rasti cen stanovanj v zadnjih treh letih.

Cene stanovanj od obrata v letu 2015 naraščajo vse hitreje, kljub visoki rasti pa so bile lani še vedno pod rekordnimi vrednostmi iz leta 2008, razen v Ljubljani, kjer je bila rast cen daleč najvišja in so cene stanovanj in hiš že dosegle nove rekordne vrednosti.

Največje pomanjkanje stanovanjskih nepremičnin je prav v Ljubljani in na Obali. Naraščajoče povpraševanje, ki so ga v lanskem letu še naprej spodbujale ugodne splošne socialnoekonomske okoliščine, predvsem nizke obrestne mere in dostopnost kreditov, gospodarska rast ter rast zaposlenosti in plač sicer postopoma spodbujajo nov stanovanjski investicijski in gradbeni cikel po vsej Sloveniji. Toda večjo ponudbo novih stanovanj na geodetski upravi pričakujejo šele od druge polovice letošnjega leta dalje.