Glavni cilj projekta Danube Energy+ je spodbujanje mladih inovatorjev na področju energetike, tako da se vzpostavijo trajnostne strukture v regionalnih ekosistemih za ustvarjanje dolgoročno ugodnega okolja za inovacije in za prepoznavanje mladih inovatorjev. Izvajalci projekta bodo stremeli k prepoznavanju specifičnih izzivov v industriji, pripravi modelov in praks za identifikacijo in vključevanje mladih inovatorjev ter sodelovanje partnerjev projekta na delavnicah z izmenjavo izkušenj. Projektni partnerji in partnerji v ekosistemu bodo prispevali ključno znanje za vzpostavitev novih inovacijskih projektov, eden od ciljev projekta pa je tudi vzpostavitev t.i. hubov oziroma stičiščnih okolij, je na predstavitvi projekta v ABC pospeševalniku povedala vodja projekta dr. Maja Jerala.

Eles: Šteje vsak prispevek, izražen skozi razvoj in inovacijo

Kot je povedal pomočnik direktorja za strateške inovacije v družbi Eles mag. Gorazd Ažman, »v okviru energetske tranzicije oziroma prehoda v zeleno družbo prihaja do povečevanja deleža decentralizirane proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, aktivnega sodelovanja odjemalcev elektrike na trgu in elektrifikacije, del katere je tudi prehod na e-mobilnost. Zato postajajo procesi v energetiki kompleksnejši in se hitro spreminjajo, prav tako se spreminjajo razmerja in odnosi med udeleženci na trgu. Prihaja do potreb po učinkovitih pretvorbah energije, hranilnikih energije in prožnosti na eni strani, na drugi pa bo izjemnega pomena uspešno povezovanje omrežij in sektorjev podprto z digitalizacijo. Prav pri slednji bo možno z uporabo novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, 'big data', navidezna resničnost, obogatena resničnost in droni, dobro podpreti izzive prihodnosti.«

Zaradi velikih sprememb v elektroenergetskem ekosistemu je ena ključnih dejavnosti družbe Eles izvajanje raziskav, razvoja in inovacij. Močno zavezanost k temu družba izkazuje z vstopanjem v večje mednarodne razvojno-raziskovalne projekte, za katere uspe pridobiti tudi nepovratna sredstva iz različnih evropskih in nacionalnih skladov. S tem izkazuje svoj interes na tem področju in je pomemben igralec tudi za sodelovanje pri razvoju in preizkušanju novih tehnologij in konceptov, ki jih razvijajo drugi. »V okviru naših projektov sodelujemo s številnimi univerzami, raziskovalnimi ustanovami in industrijskimi partnerji iz Slovenije in tujine. Ker posamezne tehnologije in rešitve ne ponujajo odgovorov na vse izzive energetskega prehoda, lahko pa predstavljajo pomemben del tega procesa, je pomemben vsak prispevek izražen skozi razvoj in inovacije,« je dodal mag. Ažman.

Petrol: Mladi dajejo inovacijam pospešek

Na vprašanje, zakaj so mladi tisti, ki dajejo (razvojne) pospeške, je Miha Valentinčič, direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije pri Petrolu, odgovoril: »Zato, ker so načeloma bolj dovzetni za spremembe, pa čeprav to ne velja vedno le za mlade.« »V Petrolu dajemo velik poudarek novim oblikam dela in spodbujanju inovacij. Ker si želimo biti v koraku s časom, se nam zdi izredno pomembno vključevanje mladih inovatorjev oziroma startupov v naše sisteme. Takšno povezovanje nas spreminja in nam daje nove, sveže ideje in spodbuja novejše pristope dela. V energetskem sektorju bodo potrebne inovacije predvsem na področju balansiranja energetskega sistema, na celovitem upravljanju z vsemi vrstami energij, še posebno ob vedno večjem vključevanju samooskrbe in obnovljivih virov energije v energetski sistem.«

»Izredno pomembno je tudi področje dekarbonizacije prometa in izboljšanja uporabniške izkušnje uporabnikov. Na naštetih področjih so inovacije še posebno pomembne za ohranjanje konkurenčnosti in tega se precej dobro zavedamo, zato z odprtimi rokami sprejemamo zunanje razvojne partnerje, hkrati pa spodbujamo in vzpostavljamo sistem notranjega inoviranja, ki bo omogočal hitro realizacijo idej oziroma inovacije ter podpiral proaktivne zaposlene, da bodo lahko v kratkem času svoje ideje realizirali,« je nanizal Miha Valentinčič. »Želimo si povečati odgovornost in zavedanje zaposlenih o tem, kako pomembno je neprestano inoviranje, tudi pri vsakdanjem delu in pri procesih dela. Le s takšnimi, odprtimi pristopi bomo ostali zanimivi in ohranjali inovativnost na vseh delujočih področjih,« je sklenil.