Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami analizira odpadne vode z namenom ocene uporabe oz. zlorabe prepovedanih drog v evropskih mestih in nekaterih svetovnih prestolnicah. Odpadne vode analizira na prisotnost štirih drog: kokaina, amfetamina, metamfetamina in MDMA, ki je bolj poznana kot ekstazi.

Rezultate za leto 2018 je center objavil danes. Vsebnost amfetamina, kokaina in MDMA v odvzetih vzorcih se je v primerjavi z letom 2017 povečala, je zapisal v poročilu. Glede kokaina je navedel, da so najvišje vsebnosti izmerili v odpadnih vodah mest na zahodu in jugu Evrope, predvsem belgijskih, nizozemskih, španskih in britanskih. Zelo nizke vrednosti kokaina pa so zaznali v večini vzhodnoevropskih mest, vendar je opaziti trend rasti.

V evropskem projektu sodelujejo tudi raziskovalci odseka za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. V letu 2017 je bilo v projekt vključenih 73 mest iz 23 držav, vključno z Ljubljano, leta 2018 pa že 38 milijonov prebivalcev iz 85 mest v 27 državah, so sporočili. Tokrat so poleg Ljubljane analizirali še odpadne vode na čistilnih napravah Maribor in Domžale-Kamnik.

V Ljubljani nižja vrednost kot lani

Vrednosti za Ljubljano so v primerjavi z lanskim letom nižje, a na inštitutu opozarjajo, da na osnovi obstoječih podatkov trendov še ni možno napovedati, saj bi bilo za kaj takega nujno večletno spremljanje vsebnosti biomarkerjev. Rezultati sicer kažejo, da ima v Sloveniji najvišje vsebnosti biomarkerjev prepovedanih drog Ljubljana, preučevana slovenska mesta pa se v primerjavi z ostalimi sodelujočimi razvrščajo na sredino oz. v spodnjo polovico.

Če podatke za preučevane biomarkerje preračunamo na porabo drog, lahko ugotovimo, da je med preučevanimi prepovedanimi drogami kanabis najbolj razširjen med spremljano slovensko populacijo, sledi kokain, medtem ko so amfetaminske droge zastopane v manjši meri, navajajo na inštitutu.

Analiza odpadnih voda vse bolj priljubljena

Analiza odpadnih voda postaja hitro razvijajoča se znanstvena disciplina, ki omogoča pomembne podatke o zdravstvenem stanju prebivalstva na določenem območju. Pomembno vlogo ima predvsem pri spremljanju podatkov o trendih uporabe prepovedanih drog, saj omogoča analizo skoraj v realnem času, za izvedbo pa ne potrebuje privolitve preiskovalcev, so sporočili iz družbe AquaSystems, ki je poskrbela za odvzem vzorcev odpadnih voda na čistilni napravi v Mariboru.

Odvzem vzorcev ponovno poteka v marcu in aprilu 2019, tokrat pa sodeluje kar pet slovenskih čistilnih naprav (Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Domžale-Kamnik in Koper). Projektno nalogo koordinira Institut Jožef Stefan, financira pa jo Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter sofinancira pet končnih uporabnikov (JP Vodovod Kanalizacija, JP Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, Mariborski vodovod, Marjetica Koper in Komunala Novo mesto.