V sindikatu opozarjajo, da je ob dnevnih odhodih pripadnikov iz Slovenske vojske (SV) njena številčnost vse manjša, število nalog, ki se jih nalaga vojakom, pa se povečuje, kar že vodi v izgorelost vojakov. Na podlagi informacij, ki jih dobivajo od članstva, v sindikatu napovedujejo, da bodo pripadniki SV zaradi preobremenjenosti odhajali na bolniške staleže in se še v večji meri kot do sedaj odločali za odpovedi.

Kot so zapisali v sindikatu, jih njihovi člani opozarjajo, da jih nadrejeni prekomerno angažirajo. Ob tem pa so jih pripadniki SV, ki opravljajo naloge pomoči pri varovanju državne meje in sodelujejo na vajah SV, opozorili, da so jim na podlagi ukaza načelnice generalštaba Alenke Ermenc s 26. februarjem prenehali izplačevati povečan obseg dela in obremenitev na podlagi 59. člena zakon o službi v Slovenski vojski. Sindikat ministrstva za obrambo zato zdaj predsednika vlade javno poziva, da stori vse, kar je v njegovi moči, da se pripadnike SV za opravljanje nalog, ki izhajajo iz naslova povečanega obsega dela zaradi preobremenitve, »v prvi vrsti pošteno plača, kot se to že izvaja na ministrstvu za notranje zadeve«.

Zaradi kadrovske podhranjenosti je prejšnji načelnik Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder sredi lanskega leta zaukazal, da vojaki dobivajo 19-odstotni dodatek za povečan obseg dela in delovnih obremenitev. Po priporočilu notranje revizijske službe se je novembra lani število prejemnikov dodatka zmanjšalo na približno 5000 od 6700 zaposlenih, z ukazom nove načelnice Ermenčeve pa se je seznam upravičencev do dodatka še bistveno zmanjšal. Kot so pojasnili v začetku januarja, se je stanje vrnilo na tisto pred julijem 2018, ko je začel veljati Gederjev ukaz.