Dva odmevna dogodka v kranjski Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo sta bila zgolj v dveh dneh: najprej so odprli porodni oddelek s petimi porodnimi apartmaji, nato pa je odstopila direktorica dr. Polona Podnar, ki je prišla na vodilno mesto v porodnišnici pred dvema letoma.

»Naj najprej povem, da sem prišla, ker nihče drug ni hotel in ker so me dobesedno prosili,« pravi zdravnica, ki ima svoj zdravstveni center (isto področje medicine) v bližnjem Šenčurju, kamor se vrača: »Nisem dosegla zastavljenih ciljev, vzrokov je veliko. Želim dobro porodnišnici, ker smo pred kratkim zastavili razvojni projekt, po katerem bi bil Kranj gorenjski center na tem področju in bi za to imeli posluh tudi na državni ravni,« je povedala direktorica, ki je odstopno izjavo poslala svetu zavoda. Članica sveta zavoda Nada Mihajlovič je bila dolga leta zaposlena v porodnišnici, spremlja dogajanje in pravi: »To ni dobro za ustanovo, ne manjka nesoglasij, na nekatera sem brez uspeha opozarjala tudi v svetu zavoda.«

Nobene »kraje« pacientk

Neformalne očitke, da bi mešala svoje delo v porodnišnici z zasebnim delom, Podnarjeva ostro zavrača: »Ob nastopu funkcije sem povedala, da ne bom zaprla zasebne ambulante. KPK in svet zavoda v tem nista videla nič spornega. V svoji ambulanti sem delala občasno popoldne in vedno delovala v korist porodnišnice in zlasti mojih pacientk.«

Porodnišnica pridela približno 100.000 evrov izgube na mesec, ker preprosto zmanjkuje pacientk in zato zastavljeni cilji pri obsegu storitev niso bili doseženi. Direktorica v odstopu je kritična do stanja, ki je za porodnišnico značilno že leta, prisilno sta odšla zadnja direktorica in prej direktor. Ob tem pa stalno potekajo procesi združevanja porodniške dejavnosti na Gorenjskem, zato Podnarjeva noče prati umazanega perila v javnosti: »Želim dobro ustanovi, kjer sem v zadnjih dveh letih naredila veliko, a vsi ne delajo v tej smeri in zato odhajam. Verjamem, da se bodo dogovori o tem, da bi bil center porodništva za Gorenjsko v Kranju, nadaljevali, ker imajo podlago v dejstvih.«