Odgovor: Lahko. V skladu z določilom Stvarnopravnega zakonika je treba mejna znamenja (ograje) vzdrževati na krajevno običajen način, stroške vzdrževanja pa morata nositi oba mejaša po enakih delih. V primeru, če bi zaradi nevzdrževanja ograje nastala škoda tretjim osebam, bi bila za škodo solidarno odgovorna oba.

Vprašanje: Soseda ima na svoji parceli veliko drevo, ki se je v zadnjih letih močno razraslo in v dolžini več kot tri metre sega v zračni prostor naše nepremičnine. Zanima nas, ali lahko veje tega drevesa, ki segajo k nam, porežemo, ne da bi o tem vprašali sosedo?

Odgovor: Najprej morate sosedo pozvati, naj to stori ona. Če pa na vašo prošnjo ne bo reagirala, pa imate pravico veje odstraniti in si jih prilastiti, v primeru, če vas motijo. Enako lahko storite s koreninami, ki rastejo v vašo nepremičnino.

Mag. Boštjan J. Turk