Pozavarovalnica Sava Re je, sodeč po nerevidiranih podatkih za leto 2018, lani dosegla rast premij za 6 odstotkov, medtem ko je rast poslovnih prihodkov znašala 10 odstotkov. Sava Re je lani dosegla rekordni dobiček v višini 43 milijonov evrov, pozavarovalnica pa je imela rekordno nizek kombinirani količnik (92,9 odstotka). Iz tega sledi, da bo Sava Re izplačala vsaj lansko raven dividende, torej vsaj 0,8 evra na delnico, kar glede na včerajšnji zaključni tečaj pri 17 evrih predstavlja 4,7-odstotni dividendni donos. Delnica Pozavarovalnice Save Re je v tem letu pridobila 8 odstotkov vrednosti.

Petrolu je lani uspelo doseči 20-odstotno povišanje prihodkov glede na leto 2017, in sicer je dosegel 5,4 milijarde evrov prihodkov. EBITDA je v letu 2018 znašala 171,5 milijona evrov in je bila 7 odstotkov višja kot v letu 2017. Za 13 odstotkov je bil višji čisti poslovni izid, ki je znašal 91,8 milijona evrov. Poslovni izid za leto 2018 omogoča izplačilo dividende v višini 18 evrov na delnico, kar bi na včerajšnji zaključni tečaj delnice pri 348 evrih pomenilo 5,2-odstotni dividendi donos. O višini dividende bo odločila skupščina podjetja 18. aprila. Delnica Petrola je v tem letu pridobila 12 odstotkov vrednosti.

Cinkarna Celje je nerevidirane računovodske izkaze za poslovno leto 2018 objavila včeraj. Po oceni uprave družbe je bilo poslovanje lani kljub zahtevnim razmeram na trgu titanovega dioksida uspešno. V poslovnem letu 2018 je družba dosegla zgodovinski rekord v višini čistega dobička, ki je znašal 30,6 milijona evrov (+6,2 odstotka glede na leto 2017). Dobiček iz poslovanja je glede na leto 2017 zrasel za skoraj 2 odstotka, EBITDA pa za odstotek. Družba v letu 2018 ni dosegla prodaje iz leta 2017, kot tudi ne načrtovane prodaje. Družba nima dolgov, konec leta 2018 je imela 33,4 milijona evrov denarnih sredstev. Knjigovodska vrednost delnice se je v letu 2018 povišala na vrednost 211 evrov, kar predstavlja 3,2-odstotno rast. Glede na čisti poslovni izid poslovnega leta 2018 in glede na strategijo razvoja Cinkarne Celje, kjer je določeno, da se deli 75 odstotkov čistega poslovnega izida, lahko delničarji pričakujejo visoko dividendno donosnost delnic družbe. Delnica Cinkarne Celje je letos pridobila 18 odstotkov vrednosti.