Svetniki so na izredni seji na mizo dobili poročilo o poslovanju in stanju Ceroza, ki ga je uprava tega regijskega centra za ravnanje z odpadki označila kot strogo zaupno. Poročilo kaže, da je stanje v Cerozu katastrofalno. Podjetje je pridelalo približno trimilijonsko izgubo, skokovito pa naraščajo tudi tekoči stroški.

Po besedah župana Zagorja Matjaža Švagana in svetnikov pa ne gre le za finančno, temveč tudi ekološko bombo. Ogrožena je požarna varnost, poleg tega se nevarne snovi z deponije Unično izcejajo v meteorne vode ter bližnja potoka. Deponija je bila zgrajena na nekdanjem odlagališču sodre kemične tovarne TKI Hrastnik. Iz nje v izcedne vode in v Sedraž v sosednji občini Laško še vedno pronicajo sulfati. Odlagališče je zasuto z različnimi odpadki, za katere se sploh ne ve, koliko jih je. Po ocenah zračnih posnetkov, ki pa so le približni, naj bi šlo za okoli 8000 ton, nekateri pa neuradno pravijo, da utegnejo biti številke še višje. Močno pereče je tudi začasno skladiščenje okoli 3000 ton zmlete težke frakcije, ki so jo nameravali testno sežgati v Salonitu v Anhovem, vendar je obtičala v kompostarni Ceroza.

Zakaj se občine ustanoviteljice sanacije večmilijonske izgube lotevajo šele zdaj, v Zagorju ni znal nihče natančno povedati. »Slika, ki jo je prejšnje vodstvo Ceroza lansko leto na sestanku v Trbovljah predstavilo županom, je bila povsem drugačna od dejanske. Občine smo bile popolnoma zavedene glede poslovanja in stanja. Sam sem zaradi tega zahteval neobremenjeno osebo za ugotovitev dejanskih podatkov. To, kar smo v poročilu občine dobile zdaj na mizo, je popolna katastrofa,« pojasnjuje Švagan. Izvorni greh prejšnjega vodstva, ki je podjetje spravilo v tak položaj in je zaradi tega tudi moralo oditi, je med drugim v tem, da glede na stroške ravnanja z odpadki niso pravilno izračunali cene svojih storitev, posledica sanacije podjetja pa bodo zagotovo tudi višje položnice.

Odločitev trboveljskih sosedov, da zapustijo Ceroz, zagorski župan sicer spoštuje, meni pa, da ni prava. Druge občine ustanoviteljice pa že napovedujejo, da Trboveljčanom zagotovo ne bodo pustile kar tako oditi. rt