Kot smo že poročali, je uprava za varstvo pred sevanji, ki deluje v okviru ministrstva za zdravje, letos prebivalcem 51 občin ponudila možnost brezplačnih meritev radona v zasebnih bivališčih. Odziv na pobudo je presegel vsa pričakovanja, več kot tisoč zainteresiranih za meritve so tako lahko vpisali le na čakalni seznam za prihodnja leta. Zato nas je zanimalo, ali morebiti razmišljajo o povečanju sredstev za brezplačne meritve.

Na upravi pojasnjujejo, da akcije letos ne bodo širili, zagotavljajo pa, da pa bodo sredstva za brezplačne meritve v enakem obsegu na voljo tudi prihodnja leta. »Razumno je, da se meritve izvedejo v času kurilne sezone, ko so koncentracije radona višje. Merjenje zunaj tega obdobja bi pomenilo, da je treba meritev ponoviti še v času kurilne sezone, kar pomeni, da bi bila poraba proračunskih sredstev manj učinkovita,« odgovarjajo. Dodajajo pa, da tistim, ki jih zanimajo vrednosti radona v njihovem stanovanju, skozi vse leto omogočajo izposojo enostavnih merilnikov sevanja.

Lani znatno več denarja za meritve

Država je lani iz proračuna namenila znatno več denarja za odkrivanje nevarnega plina radona kot v letu prej. S pičlih 20.000 evrov je vsoto dvignila na 120.000 evrov. Približno toliko jih je na voljo tudi letos. Več denarja pa pomeni tudi to, da uprava za varstvo pred sevanji zdaj odkriva nove primere, kjer je radona preveč. Lani so meritve opravili v šolah in vrtcih v osmih slovenskih krajih.

»V Vrtcu Škofja Loka, Kranjskih vrtcih in v osnovni šoli Stražišče s podružnico v Podblici so bile lani meritve opravljene prvič in se letos nadaljujejo. Odgovorni in zaposleni so bili seznanjeni s previsokimi vrednostmi ter opozorjeni, naj redno in temeljito prezračujejo prostore ter v okviru ekonomskih in socialnih možnosti ukrepajo, da bodo sevalne obremenitve zaposlenih in otrok zmanjšane,« pojasnjujejo na upravi.

Uporabo telovadnice omejili

Tudi na upravi ugotavljajo, da se težave s previsokimi koncentracijami radona najpogosteje pojavljajo po energijski prenovi starejših objektov, kjer niso upoštevali povečanega kopičenja radona v bolje zatesnjenih prostorih.

»V nekaterih primerih je vzrok neustrezna prenova tlakov, pri drugih neustrezno prezračevanje. Pri nekaterih objektih pa se stanje zaradi novih razpok in špranj vsako leto slabša. Tak primer je telovadnica osnovne šole v Komnu. Zato je bila šoli izdana tudi inšpekcijska odločba o prezračevanju in omejitvi časa v telovadnici do 600 ur na leto, da ne bo presežena mejna sevalna obremenitev, dokler objekt ne bo ustrezno saniran,« sporočajo z uprave. Najbolj pereče stanje je bilo sicer lani v osnovni šoli v Knežaku, a so izidi kontrolnih merjenj po sanaciji spodbudni.