Naj uvodoma pojasnimo, da se Pošta Slovenije zaradi e-poslovanja in sodobnih tehnologij, ki bistveno spreminjajo uporabniške navade potrošnikov, tako kot drugi poštni operaterji v EU sooča z velikimi strukturnimi spremembami na trgu poštnih storitev. Ob tem za Pošto Slovenije kot za vsako drugo gospodarsko družbo v celoti veljajo tržne zakonitosti, pri čemer lastnik pričakuje čim donosnejše poslovanje.

Na območju pošte Žabnica je bilo do oktobra 2018 sedem poštnih nabiralnikov, in sicer po eden v naseljih Žabnica, Šutna, Dorfarje, Forme in Srednje Bitnje ter dva v naselju Zgornje Bitnje. Zaradi upada števila poštnih pošiljk smo lani v skladu z določili splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. list RS št. 47/2010 in 14/2017) – tako kot drugod po državi – izvedli dve štetji pošiljk, vloženih v navedene poštne nabiralnike. Pri tem smo ugotovili, da je le poštni nabiralnik, ki je bil nameščen pred pošto 4209 Žabnica, izpolnjeval minimalni kriterij glede števila vloženih pošiljk, določen z omenjenim splošnim aktom (povprečje vsaj deset pošiljk na dan), preostalih šest nabiralnikov pa ni dosegalo minimalnega števila vloženih pošiljk, ki upravičujejo namestitev nabiralnika.

Na podlagi podatkov o štetju števila vloženih pošiljk in glede na to, da splošni akt tudi določa, da mora biti poštni nabiralnik nameščen v naselju, ki ima vsaj 400 prebivalcev, smo odstranili le enega izmed dveh poštnih nabiralnikov v naselju Zgornje Bitnje ter nabiralnik v naselju Dorfarje (220 prebivalcev) in v naselju Forme (149 prebivalcev).

Na območju nekdanje pošte Žabnica so tako ostali štirje poštni nabiralniki, in sicer na lokaciji nekdanje pošte 4209 Žabnica ter v naseljih Šutna, Srednje Bitnje in Zgornje Bitnje, pri čemer dodajamo, da je najbližji poštni nabiralnik, ki je nameščen na nekdanji lokaciji pošte, od naselja Dorfarje oddaljen dobrih 600 metrov. Razen tega lahko uporabniki oddajajo poštne pošiljke tudi pismonošem ali na poštah.

Vsekakor je cilj Pošte Slovenije, da ohrani svojo prednost in dostopa do vsakega naslova v državi, seveda v odvisnosti od vrste in pomena posamezne storitve. S tem namenom modernizira in deloma centralizira svojo logistično mrežo, kar pa sta pomembni smernici delovanja in poslovanja tudi drugih poštnih operaterjev v Evropi. Prav z navedenimi ukrepi kot tudi z nadgradnjo in uvajanjem novih storitev Pošta Slovenije zagotavlja socialno varnost okoli 5700 zaposlenih ter hkrati skrbi za rast in razvoj podjetja.

Jasmina Roškar

direktorica službe korporativnega komuniciranja pri Pošti Slovenije