Spraševalci očitajo investitorju nevzdržnost predvidenega projekta s treh osnovnih vidikov – ekonomskega, okoljskega in zdravstvenega, ki nasprotujejo takšni gradnji.

Ekonomski razlogi so zadeva, izključno vezana na izvajalca investicije. V ekonomiko projekta se »tretje osebe« ne smejo in ne morejo mešati in vplivati nanjo.

Okoljski segment je najširši in Slovenija je podpisnica svetovnega podnebnega sporazuma, s katerim se je večina držav zavezala k zmanjšanju proizvodnje toplogrednih emisij. In kako to najenostavnejše narediš? Proizvajaš energijo z rabo trajnih energetskih virov (v konkretnem primeru je to veter), ki jo potem uporabljaš pri svojih vsakodnevnih opravilih. V času obratovanja ni nobenih škodljivih emisij, ob zaključku obratovanja pa je mogoče naprave odstraniti prav tako brez vidnih posledic. Zagotovo si CI v svoji okolici ne želijo postaviti kakšne termoelektrarne na fosilni energent.

Zdravstveni segment vplivanja na okolico pa urejajo predpisi ob postavitvi takšnih objektov in seveda njihovem obratovanju. Ko upravni organ izda gradbeno dovoljenje za takšen objekt, mora že po svoji službeni dolžnosti preveriti vse morebitne ovire in šele potem lahko izda takšno dovoljenje.

To je enostavni odgovor, toda bistvo delovanja CI je seveda skrito nekje drugje. Pred štirimi leti se je podobna zgodba začela na drugem koncu Slovenije in Zens je že takrat predlagal uvedbo koncesije za rabo energije vetra. Takrat kakor tudi sedaj ponovno predlagamo uvedbo koncesije za rabo energije vetra na določenem območju. Naš predlog je bil že takrat, da se 10 odstotkov od ustvarjenega prihodka plača državi, ta pa polovico tega zneska nakazuje lokalni skupnosti, kjer se nahaja vetrno polje. Bistvo delovanja CI je iskanje finančnih sredstev od obratujočih projektov, svoje nasprotovanje pa so »zavili »v ekonomsko, okoljsko in zdravstveno«, ker niso bili uspešni v pogovarjanju in dogovarjanju z investitorjem.

Božo Dukić, Zens