Podlago za spremembe v tolmačenju evropskih predpisov, ki urejajo koordinacijo sistemov socialne varnosti in posledično v odločanju v postopkih izdaje potrdila A1 za državljane tretjih držav, je zagotovila konec letošnjega januarja objavljena sodba Sodišča EU, so sporočili z ministrstva za delo.

Skladno s spremembami je ministrstvo za delo pripravilo usmeritev za delo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na tem področju, v skladu s katerim je državljan tretje države, ki v Sloveniji zakonito prebiva in je vključen v obvezna socialna zavarovanja ter v okviru delovnega razmerja s slovenskim delodajalcem opravlja delo v dveh ali več državah članicah EU, upravičen do socialne varnosti in posledično potrdila A1. To velja ne glede na pogostost in trajanje njegovega dejanskega prebivanja ali prijavljeno prebivališče.

Pripravljena usmeritev je po navedbah ministrstva skladna tudi z mnenjem in predlogi varuha človekovih pravic v zvezi s tem področjem.

Spremembe upravne prakse bodo v veljavo stopile z aprilom. Zaradi zagotavljanja celovite rešitve problematike slovenskih delavcev, ki v Sloveniji zaradi narave dela ne izpolnjujejo pogoja za prijavo prebivališča, bo ministrstvo za notranje zadeve v prihodnjih mesecih pripravilo rešitve tudi na področju prijave prebivališč, so še navedli na ministrstvu.