Dela na Erjavčevi cesti, kjer delavci na javnem razpisu izbranega podjetja KPL prenavljajo odsek od Prešernove do Slovenske ceste, del te prenove pa je tudi obnova Ulice Josipine Turnograjske, so v polnem teku. Trenutno na območju poteka druga faza arheoloških izkopavanj. »Odkrili smo že nekaj fragmentov mozaikov,« se zanimivih arheoloških najdb v prihodnjih dneh nadeja vodja arheoloških izkopavanj iz Mestnega muzeja Ljubljana Martin Horvat.

Arheologi bodo, če jim bo vreme naklonjeno, na Erjavčevi cesti končali delo predvidoma v enem mesecu, potem bodo dela končali še gradbinci. Po koncu del bo na odseku Erjavčeve ceste med Prešernovo cesto in Igriško ulico urejeno območje za pešce, hkrati pa bo ta odsek namenjen za občasen dovoz večjih gospodarskih vozil do Cankarjevega doma, denimo za dostavo scenografije in glasbil. Izbrani izvajalec bo postavil tudi novo čuvajnico pred predsedniško palačo in novo cestno razsvetljavo. Na delu ceste od Igriške ulice do Slovenske ceste bo občina ohranila štirinajst parkirnih prostorov, ob pločniku pa načrtujejo zasaditev drevoreda.

Ureditev Erjavčeve ceste je zamisel arhitekta Edvarda Ravnikarja ter dopolnjuje njegovo ureditev bližnjega Cankarjevega doma in Trga republike, zato bo cesta po prenovi ohranila dobršen del ureditve, kot si jo je zamislil arhitekt. »Karakter ceste se v največji možni meri ohrani, in sicer tako, da se večinoma ohrani tlakovanje v sedanji obliki s poudarjenimi vzdolžnimi pasovi, ki so tlakovani z granitnimi kockami. Izjema je tlakovanje trga pred predsedniško palačo s kamnitimi ploščami v pasovih, ki poudari pomembnost tega prostora,« je občina navedla že v razpisni dokumentaciji. Kot je razvidno iz pogodbe med občino in podjetjem KPL, bo prenova ceste stala dobrih 1,9 milijona evrov. Občina je za projekt pridobila tudi 432.000 evrov evropskih kohezijskih sredstev, 76.000 evrov bo za prenovo prispevala država iz državnega proračuna.