»Leto 2018 je bilo za zavarovalne in pozavarovalne posle razmeroma ugodno z vidika večjih škod, kar je pomembno vplivalo na izboljšanje merodajnega škodnega in kombiniranega količnika in posledično na poslovno uspešnost skupine. Na večjo dobičkonosnost so vplivale tudi uresničene sinergije iz združitve štirih zavarovalnic pod enotno blagovno znamko Zavarovalnica Sava ter izboljšanje poslovanja v družbah zunaj EU,« so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Save Re.

Obseg zbranih kosmatih premij skupine je lani presegel predvideni obseg za 5,1 odstotka. Ta rast izvira iz premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (10,9-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj zunaj Slovenije (12,5-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj zunaj Slovenije (17,8-odstotna rast).

Iz pozavarovanja je skupina lani ustvarila za 7,2 odstotka manj kosmatih premij zaradi načrtnega omejevanja rasti in odklonitve manj dobičkonosnih poslov. Pričakovano so se letos zmanjšale tudi kosmate premije življenjskih zavarovanj v Sloveniji, in sicer za 2,9 odstotka, kar je posledica velikega obsega doživetij.

V Savi Re so izpostavili, da je skupina lani uspešno zaključila tri prevzeme - pokojninske družbe NLB Nov penziski fond iz Severne Makedonije, ki je bila preimenovana v Sava penzisko društvo, zavarovalnice Energoprojekt Garant iz Srbije, ki je bila konec leta pripojena k srbski premoženjski zavarovalnici, in asistenčne družbe TBS Team 24 iz Slovenije.

Ob tem so podpisali pogodbe za prevzem še treh družb. Za dve hrvaški družbi Ergo je bil posel zaključen februarja, za KBM Infond pa je zaključek transakcije predviden letos.

Podrobnosti o lanskem poslovanju in o načrtih za letos bo vodstvo Save Re dopoldne predstavilo na novinarski konferenci.