Raziskava o enakosti med spoloma, spolnem nadlegovanju in nasilju v svetu analizira poglede in prepričanja 30.890 ljudi iz 40 držav. Rezultati raziskave po navedbah inštituta nakazujejo na zaskrbljujoče odnose in vedenja v mnogih državah, tudi v Sloveniji.

Podatki kažejo, da le 27 odstotkov ljudi po vsem svetu verjame, do so ženske in moški enako obravnavani. V Sloveniji je takšnega mnenja zgolj 21 odstotkov prebivalcev. Pri enakosti med spoloma obstaja velika razlika med posameznimi državami. Mnogi prebivalci azijsko-pacifiških držav verjamejo, da obstaja visoka raven enakosti med spoloma (na Filipinih je takšnih 61 odstotkov, na Tajskem 59 odstotkov, v Indoneziji 57 odstotkov in v Vietnamu 48 odstotkov). Med države z najnižjo oceno enakosti med spoloma pa sodijo Japonska in Maroko z osmimi odstotki ter Indija (14 odstotkov).

Stališča o med spoloma se zelo razlikujejo

Slabih 40 odstotkov vprašanih verjame, da v domačem okolju obstaja enakost med spoloma, le 13 odstotkov pa jih ocenjuje, da ta obstaja tudi na delovnem mestu. Stališča o enakosti med spoloma se med moškimi in ženskami znatno razlikujejo. Moški namreč v večji meri verjamejo, da je v delovnem okolju dosežena enakost med spoloma. Spodbudno pa je dejstvo, da mlajše ženske v večji meri verjamejo v enakost na delovnem mestu kot starejše.

Spolno nadlegovanje je razširjeno v skoraj v vseh državah. Temu so najbolj izpostavljene mlajše ženske v starosti med 18 in 34 let (15,6 odstotka). V zadnjem letu največ takšnih primerov prihaja iz Mehike (43 odstotkov), Irske (32 odstotkov) in Avstralije (29 odstotkov).

V nekaterih državah (Italija, Libanon, Vietnam, Tajska in Indonezija) niso zaznali primerov spolnega nadlegovanja pri mlajših ženskah. Slovenija s tremi odstotki in sosednja Hrvaška z osmimi odstotki sta se znašli na repu porazdelitve deležev mlajših žensk, ki so v zadnjem letu poročale o spolnem nadlegovanju.

O spolnem nadlegovanju sicer ne poročajo več samo ženske, ampak tudi štiri odstotke moških.

Prisotnost nasilja po svetu je zaskrbljujoče visoka, saj je 14,5 odstotka vprašanih v zadnjem letu doživelo nasilje, največ mlajše ženske (20,3 odstotka).