Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je pred sredinim sestankom koordinacijskega odbora, ki spremlja potek aktivnosti na severnem kraku tretje razvojne osi, na ministrstvo za finance naslovila vprašanje glede financiranja. Državni sekretar Alojz Stana jim je v odgovoru pojasnil, da aktivnosti na tem področju potekajo in da so ministrstvo za infrastrukturo že pozvali, naj dopolnijo gradivo ter posredujejo dodatne podatke in investicijsko dokumentacijo.

Vrednost naložbe še ni znana, znana bo, ko bo izdelan in potrjen investicijski program. Dejstvo, da finančna konstrukcija še ni zaprta, skrbi koordinatorja Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaža Verhovnika, ki več informacij pričakuje do naslednjega sestanka. Ta je predviden 24. aprila v Ljubljani.

Član uprave Darsa Vili Žavrlan je v zvezi s tem po sestanku pojasnil, da je v izdelavi investicijski program, v katerem bodo predvideni viri, program mora potrditi tudi ministrstvo za infrastrukturo. »Glavna vira bosta naša lastna sredstva in posojilo. Najeti bomo morali posojilo, o tem, na kakšen način ga bomo najeli, pa pogovori še potekajo,« je dejal Žavrlan.

»V skrajni fazi bomo iskali rešitve skupaj z ministrstvom za finance, ki se prav tako kot naše ministrstvo zaveda, da je ta projekt eden od prioritetnih infrastrukturnih projektov,« pa je dejala Nina Mauhler, državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo, in napovedala, da se bo ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek glede financiranja projekta v prihodnjih dneh srečala z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem.

Eno zemljišče v Podgorju so že odkupili

Predstavniki ministrstva za infrastrukturo, Darsa, glavnega projektantskega podjetja Lineal ter predstavniki koroške in savinjsko-šaleške regije so govorili tudi o napredku pri projektu in se strinjali, da aktivnosti na Škalah, v Gaberkah in Podgorju potekajo skladno s terminskimi načrti.

»Že junija bo objavljen razpis za začetek gradnje na eni od omenjenih lokacij. Če ne bo revizijskih zahtevkov, se lahko gradnja vsaj na eni od omenjenih lokacij začne še letos,« je omenila Nina Mauhler. Do danes je bilo sicer na območju Podgorja odkupljeno eno zemljišče in vročenih še sedem ponudb.

»Po 11. marcu bo pripravljena tudi tako imenovana pobarvanka odkupov zemljišč, ki se bo ažurirala do konca meseca,« so po sestanku sporočili iz Mladinske iniciative. Dodali so, da je za odsek od Slovenj Gradca do Dravograda prihodnje leto junija predvidena javna razgrnitev državnega prostorskega načrta. Na odseku Dravograd–Holmec pa naj bi bila v istem času tudi že zaključena študija variant. Sledil bo postopek za sprejem državnega prostorskega načrta. Še vedno vsi najtežje čakajo na odločitev ustavnega sodišča glede presoje uredbe o državnem prostorskem načrtu za odsek hitre ceste od Šentruperta do Velenja, saj so ravno zaradi tega postopki za umeščanje na tem odseku vse do odločitve v mirovanju.