27 % žensk, starejših od 15 let, je imelo na začetku leta 2018 dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Najvišji delež prebivalk s terciarno izobrazbo je v osrednjeslovenski regiji, kjer ima terciarno izobrazbo vsaka tretja prebivalka.

177 diplomantk na 100 diplomantov so leta 2017 našteli v primorsko-notranjski regiji, ki se s tem uvršča na prvo mesto glede na številčno razmerje med diplomantkami in diplomanti. Najnižje razmerje med diplomantkami in diplomanti imajo v obalno-kraški statistični regiji, kjer so kljub temu našteli 150 diplomantk na 100 diplomantov. Tudi na splošno velja, da imajo ženske v Sloveniji višjo izobrazbo kot moški, razen med starejšim prebivalstvom.

1664 € je leta 2017 znašala povprečna mesečna bruto plača žensk v Sloveniji, kar je 105 evrov manj od povprečne bruto plače moških. Najvišjo povprečno bruto plačo so imele prebivalke osrednjeslovenske regije, najnižjo pa prebivalke pomurske regije.

172 € nižja je bila povprečna mesečna bruto plača žensk od povprečne plače moških v gorenjski regiji, kjer je razlika med bruto plačo žensk in moških najvišja v Sloveniji.

1,68 otroka na žensko se je lani v povprečju rodilo v koroški regiji, kjer je število živorojenih otrok na eno žensko najvišje. V koroški regiji in jugovzhodni Sloveniji sta bila tudi najvišja deleža mater, ki so rodile štiri otroke ali več, in sicer v vsaki pet odstotkov.

46,6 leta je bila lani povprečna starost žensk v pomurski regiji, v kateri je povprečna starost žensk za skoraj dve leti višja od slovenskega povprečja. Najnižjo povprečno starost imajo ženske v osrednjeslovenski regiji, kjer je tudi delež učenk, dijakinj in študentk najvišji.