V ponedeljek je Zavarovalnica Triglav objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2018, da je po za zdaj nerevidiranih podatkih zbrala 1,068 milijarde evrov bruto premij ali sedem odstotkov več kot v predhodnem letu, medtem ko se je čisti dobiček povečal za 16 odstotkov na 80,8 milijona evrov. Za največjo slovensko zavarovalnico je bilo leto 2018 zelo uspešno. Po objavi o uspehu družbe je delnica zavarovalnice v naslednjih dveh dneh pridobila 6,1 odstotka vrednosti.

Zavarovalnica Triglav bo sicer 29. marca 2019 objavila revidirano letno poročilo za leto 2018, sklic skupščine delničarjev, na katerem bodo ti odločili, kolikšen delež bilančnega dobička bo šel v njihove žepe, pa je načrtovan za 25. april 2019. Vendar lahko na podlagi informacije glede dobička zavarovalnice kot tudi strategije in dividendne politike podjetja sklepamo, da bo višina izplačane bruto dividende vsaj 2,5 evra na delnico. Pri tem znesku to glede na včerajšnji zaključni tečaj pomeni 7,2-odstotni dividendni donos. To pa pomeni, da lahko pričakujemo, da se bo začel oziroma nadaljeval lov na dividendni donos vlagateljev. S tem lahko pričakujemo nadaljevanje pozitivnega pritiska na ceno delnice do datuma upravičenosti do dividende (12. junij 2019) za Zavarovalnico Triglav.

To nas pripelje do Pozavarovalnice Sava Re, ki bo jutri objavila svoje nerevidirane podatke glede višine rasti premij in dobička. Glede na to, da daljša obdobja gospodarske rasti po navadi zelo ugodno vplivajo na zavarovalniško dejavnost, in glede na uspešnost Zavarovalnice Triglav v letu 2018 lahko tudi v primeru Pozavarovalnice Sava Re najverjetneje pričakujemo objavo ugodnega poslovnega izida za obračunsko leto 2018. To bi pomenilo, da lahko glede na dosedanjo dividendno politiko pozavarovalnice pričakujemo bruto dividendo, ki bo višja od 0,8 evra na delnico, in s tem najverjetneje pozitivni cenovni pritisk na ceno delnice.

Poleg obeh največjih slovenskih zavarovalnic lahko obetavne ravni dividend v tem letu pričakujemo še pri Krki, Petrolu in Cinkarni Celje. Ko bodo podjetja objavila dokončne ravni izplačil dividend, lahko, kot že rečeno, pričakujemo začetek lova na dividendne donose s strani vlagateljev in s tem pozitivni pritisk na rast delniških tečajev vse do izplačil dividend. Moramo pa se zavedati, da je tudi slovenski borzni trg izpostavljen svetovnim tržnim tveganjem, saj delnice slovenskih podjetij v svojih portfeljih držijo tudi tuji skladi. Ob morebitnem preplahu na svetovnih delniških trgih se ti lahko odločijo delno odprodati deleže slovenskih podjetij. S tem bi povzročili negativni cenovni pritisk na cene domačih delniških tečajev.