Banka v okrožnici zaposlenim sicer priporoča, naj pri bolj udobnem oblačenju upoštevajo zdravo pamet oziroma dobro presojo. Goldman Sachs je že leta 2017 razrahljal pravila oblačenja v tehnološkem oddelku, da privabi pametne ljudi, ki sovražijo kravate, zdaj pa se ohlapnost pravil oblačenja širi na celotno podjetje, čeprav ne vedno in povsod.

"Neformalno oblačenje še vedno ni primerno za vsak dan in za vsako interakcijo in zaupamo vaši dobri presoji," je sporočilo vodstvo zaposlenim, med katerimi je kar 75 odstotkov mladih oziroma tako imenovanih milenijcev oziroma pripadnikov generacije Z, kar sta moderna naziva za rojene po letu 1981 oziroma v 21. stoletju.