Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je namen konvencije Medicrime, ki je prva mednarodna pogodba na tem področju, varovanje zdravja ljudi, predvsem najbolj ranljivih, in njihove pravice do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil, ter boj proti organiziranemu kriminalu na tem področju.

Konvencija vzpostavlja koordinacijsko mrežo na mednarodni in nacionalni ravni ter povezave z drugimi mednarodnimi organizacijami in omogoča izobraževanja deležnikov, osveščanje javnosti, promocijo ter izmenjavo informacij med pristojnimi organi.

Konvencija daje podlago za pregon kaznivih dejanj na omenjenem področju in za zaščito žrtev.

Ratifikacija konvencije Medicrime in njena uveljavitev bo zapolnila pravno vrzel na področju pregona organiziranega kriminala na področju ponarejanja zdravil.

Slovenija je kot članica Sveta Evrope in zagovornica človekovih pravic, posebej še najbolj ranljivih skupin (otroci, mladi, starejši), zainteresirana za čim širšo uveljavitev konvencije in pričakuje, da bo njena ratifikacija pozitiven doprinos h globalizaciji izvajanja in uresničevanja konvencije, so zapisali na ministrstvu.

Konvencija Medicrime je že začela veljati, saj jo je do 1. januarja 2016 podpisalo in ratificiralo zadostno število držav za njeno uveljavitev. Do zdaj jo je podpisalo 29 držav, ratificiralo pa 15.