Ljubljanska občina je objavila letošnji program športa in razpis za sofinanciranje programov. Društva, ki želijo kandidirati na razpisu, morajo vloge oddati do 22. marca do polnoči. Letošnji program športa je težak dobrih 12,3 milijona evrov (glede na lanski program bo teh sredstev za 1,2 milijona evrov manj).

Nekaj več kot 7,1 milijona evrov bo šlo za programe (lani 7,8 milijona), od tega skoraj 6,7 milijona evrov za tekoče transferje izvajalcem letnega programa športa, za katerega je objavljen razpis, okoli 120.000 evrov bodo namenili zavodom, z nekaj več kot 360.000 evri pa bodo programe financirali neposredno iz proračuna. Sredstva bodo razdelili tako za področje športa za vse kot tudi za tekmovalni šport.

Drugi del letnega programa športa opredeljuje financiranje infrastrukture. Tako bo šlo 5,1 milijona evrov (lani 5,7 milijona) za vzdrževanje, obratovanje in investicije v športno infrastrukturo, od tega skoraj 3,8 milijona za vzdrževanje in obratovanje objektov v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana in osnovnih šol, preostalo pa za investicije in investicijsko vzdrževanje.

4,7 milijona evrov za programe tekmovalnega športa

Ko gre za netekmovalni šport, želi občina, kot so med drugim zapisali v programu, povečati delež prebivalcev, ki se vsaj dvakrat na teden ukvarjajo s športom, na 75 odstotkov do leta 2028, hkrati pa okrepiti športno aktivnost otrok in mladih za pet odstotkov na leto. Izboljšati nameravajo pogoje za prehod mladih iz prostočasne športne vzgoje v programe tekmovalnega športa in povečati vključenost tako odraslih kot starejših v strokovno vodene programe.

Za uresničevanje teh in drugih ciljev, povezanih s področjem športa za vse, bo mestna oblast namenila nekaj manj kot dva milijona evrov. Tudi letos bo občina sofinancirala tri največje rekreativne prireditve v mestu. Dvesto tisoč evrov bodo dodelili organizaciji Ljubljanskega maratona, 150.000 Pohodu ob žici in 180.000 Maratonu Franja.

Na področju tekmovalnega športa želi občina s sofinanciranjem število otrok in mladih v tekmovalnih programih povečati za deset odstotkov, še posebno v kadetskih in mladinskih kategorijah, ohraniti 20-odstotni delež ljubljanskih športnikov v sistemu kategorizacije olimpijskega komiteja in izvesti vsaj eno veliko mednarodno športno tekmovanje na leto. Letos bo v Ljubljani potekalo evropsko prvenstvo v odbojki, prestolnica pa bo gostila še nekaj drugih mednarodnih tekmovanj, kot sta svetovni pokal v kajaku in kanuju na divjih vodah in kolesarska dirka po Sloveniji.

Za programe tekmovalnega športa bo mesto namenilo 4,7 milijona evrov. Nekaj denarja bo šlo tudi najboljšim klubom v mestu, ki nastopajo v evropskih ligaških tekmovanjih in svetovnem pokalu. Iz te postavke bo šlo košarki in rokometu po 264.000 evrov, moški odbojki in hokeju po 176.000, cestnemu kolesarstvu pa 160.000 evrov.