Kot so zapisali na upravi, bosta inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija od danes prenehala izvajati poostren nadzor na območjih, kjer je požarna ogroženost prenehala. Na preostalih pa bosta nadzor še vedno izvajala.

Veliko požarno ogroženost naravnega okolja je uprava razglasila 25. februarja. Od takrat je po državi izbruhnilo več manjših požarov trave in grmičevja. V več primerih je zagorelo, ker so ljudje kljub prepovedi kurjenja v naravnem okolju zakurili ogenj. Ko je razglašena velika požarna ogroženost, je namreč prepovedano med drugim kuriti, kuriti kresove in požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete.