Nasipe se praviloma gradi iz materialov, kot sta pesek in gramoz, ki jih je treba dobro komprimirati. Bolj ko je nasip zgoščen, večjo nosilnost zagotavlja. Pri tem je pomemben tako izbor pravega materiala kot postopek izvedbe.

Neustrezna izvedba nasipa

Zakaj je problematika slabih nasipov v praksi razmeroma pogost pojav? Do tega prihaja, ko se izvajalec odloči za napačen nasipni material, kot je denimo glina ali mešana zemljina. V nasipu se včasih znajdejo tudi različni gradbeni odpadki, ki se razkrajajo in po določenem času v nasipu nastanejo praznine. Pri izvedbi nasipa je treba paziti, da se utrditev izvede po plasteh. Neupoštevanje tega pravila pomeni, da se bo nasip skozi daljše časovno obdobje nenadzorovano posedal. Ta proces imenujemo konsolidacijska doba in v primeru rahlih nasipov lahko traja tudi več let. V tem času se na objektu, ki je zgrajen v takem nasipu, pojavijo diferenčni posedki in poškodbe.

Sanacija slabega nasipa

Posedanje temeljev, ki je posledica neustreznih nasipov, rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek®, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za utrditev temeljnih tal ter stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij. Posedeni temelji povzročajo izrazite poškodbe na stavbah, ki se kažejo v obliki razpok. Navedene težave uspešno in učinkovito odpravimo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, s katero v porozen nasip in praznine pod temelji vgradimo ekspanzijsko smolo Geoplus®, ki je lahka, izredno čvrsta in trajna. Poseg izvedemo v treh korakih. Skozi temelj najprej naredimo vrtine, v katere vgradimo injektirne cevi. Nato injektiramo raztezno geotehnično smolo Geoplus® do potrebne globine. Dolgoletne strokovne izkušnje so pokazale, da globinsko utrjevanje temeljnih tal zagotavlja stabilnost temeljev na dolgi rok. Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter z veliko ekspanzijsko silo utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehničnimi meritvami.

Nadzor posega

Injekcije Uretek® omogočajo tudi dvig posedenega temelja, ki ga nadzorujemo z laserskimi merilniki. Načelo tako imenovanega minimalnega dviga temelja pomeni, da so temeljna tla dovolj komprimirana in odporna ter zagotavljajo ustrezno stabilnost. Sistem Uretek® omogoča nadzorovan in merljiv poseg v vsaki fazi izvedbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja tal in ekološka neoporečnost so glavne prednosti tehnologije Uretek®.