Rezultati raziskave REUS 2017 kažejo, da se je v primerjavi s preteklim merjenjem (REUS 2015) delež ljudi, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih, precej povečal. Njihov delež se je statistično značilno povečal kar za osem odstotnih točk (2017: 91 odstotkov; 2015: 83 odstotkov). Zmanjšal pa se je delež gospodinjstev, ki o rabi energije ne razmišljajo (2017: 6 odstotkov; 2015: 13 odstotkov).

Energije ne trošimo po nepotrebnem

Ob pojmu »učinkovita raba energije« večina slovenskih gospodinjstev (42 odstotkov) pomisli na »varčevanje z energijo« oziroma se strinja s trditvijo, da »energije ne trošimo po nepotrebnem, ampak le, ko je to nujno potrebno«. Glede na rezultate raziskave REUS 2015 je statistično značilno upadel delež tistih, ki učinkovito rabo energije povezujejo z varčevanjem z energijo (2017: 42 odstotkov, 2015: 60 odstotkov).

Petina (20 odstotkov) gospodinjstev ob pojmu »učinkovita raba energije« pomisli na »100-odstotni ali čim boljši izkoristek energije«, slaba petina (18 odstotkov) pa na »uporabo energetsko varčnih aparatov«. Anketiranci so navedli še: »ugašanje luči« (14 odstotkov), »izklapljanje električnih naprav po uporabi« (9 odstotkov), »varčevanje s toplotno energijo pozimi« (8 odstotkov), »uporaba varčnih sijalk« (8 odstotkov), »uporaba aparatov v času nizke tarife« (7 odstotkov), »varčevanje z vodo« (6 odstotkov), »raba energije iz obnovljivih virov« (6 odstotkov), »uporaba tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ali boljših rezultatov« (6 odstotkov), »dobra izolacija hiše ali strehe« (5 odstotkov), »ločevanje odpadkov« (3 odstotke) ter  »kakovostna okna in vrata« (2 odstotka).

Ne odrekamo se bivalnemu ugodju

Vsak odgovor predstavlja določen vidik učinkovite rabe energije. Pri tem je razvidno, da Slovenci vse bolj razumemo bistvo učinkovite rabe energije, ki ne pomeni odrekanja bivalnemu ugodju, ampak da za ugodje, ki ga potrebujemo, ne porabimo več energije in denarja, kot je potrebno. S kombinacijo takšnega pristopa in z uporabo obnovljivih virov energije pa prispevamo k ohranjanju in varovanju okolja  tako na svetovni dan varčevanja z energijo kot preostale dni v letu. (Vir: Informa Echo, www.reus.si)