Radon je radioaktiven žlahtni plin. Ta nastaja iz radija v razpadnem nizu urana, ki je zelo razširjen element v zemeljski skorji, zato je tudi radon v različnih koncentracijah prisoten skoraj povsod.  Iz tal, kjer nastaja, potuje proti površini. Zadržuje se v zaprtih prostorih (kraške jame, rudniki, kleti v zgradbah, slabo prezračevani prostori). Je brez barve, vonja in okusa in sam neposredno ne predstavlja nevarnosti, škodljivi pa so njegovi kratkotrajni razpadni produkti (izotopi polonija, bizmuta in svinca), ki se pri vdihovanju kot aerosoli usedajo na stene dihalnih poti.  Ob nadaljevanju razpada nastanejo delci alfa, ki resno poškodujejo tkivo dihal in lahko povzročijo nastanek pljučnega raka.  

Prehod radona v stavbo

Glavni mehanizem, ki pospešuje vstopanje radona v stavbo skozi razpoke in netesne stike sklopov, ki so v stiku s terenom, je nižji zračni tlak v notranjosti. Ta je posledica ogrevanja (toplejši zrak je namreč redkejši) in nepravilnega prezračevanja (sesanje iztrošenega zraka brez zajema zunanjega svežega zraka). Zrakotesna okna in vrata v tem smislu situacijo še dodatno poslabšajo. Seveda je to dogajanje najbolj izrazito v zimskem času, ko so temperaturne razlike največje in ko običajno premalo zračimo.

Izvedba učinkovitega tesnjenja

Pri novogradnjah in rekonstrukcijah preprečujemo prehod radona v stavbo s plinotesno izvedbo talne konstrukcije. To dosežemo z materialom, ki vsebuje kovinsko folijo. Ta predstavlja za pline skoraj popolno zaporo. Fragmat odslej v ta namen ponuja bitumenski elastomerni trak, armiran s poliestrskim nosilcem in ALU folijo, ki nosi ime Radon Vap AL P4.

Sistemska rešitev FRAGMAT Hidroproof radon

Sistem izvedbe temeljne blazine z imenom FRAGMAT Hidroproof radon je namenjen za novogradnje (šole, vrtce, upravne in stanovanjske stavbe), ki se jih projektira po pravilih nizkoenergijske gradnje. Celoten hidroizolacijski ovoj (horizontala in vertikala) je izveden z varilnim trakom Radon Vap AL P4, ki zagotavlja popolno zaščito pred radonom.

(Del vsebine povzet po knjigi Hidroizolacije, navodila za projektiranje, vgradnjo in vzdrževanje (dr. Roman Kunič, Janez Podobnikar)