Ministri so danes opravili tudi politično razpravo o dolgoročni strategiji EU o podnebno nevtralnem gospodarstvu in se seznanili z doseženim dogovorom z Evropskim parlamentom o spremembi plinske direktive ter o stanju pogajanj na uredbi o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, Slovenija podpira prizadevanja članic EU za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v skladu s cilji Pariškega sporazuma, zato pozdravlja osnutek EU dolgoročne podnebne strategije. Ta zahteva pripravo in sprejetje ukrepov, ki bodo prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pošteno porazdelili med sedanjo in prihodnje generacije ter med članice EU.