Javni zavod Turizem Ljubljana bo letos med prireditelje, ki bodo turistične prireditve organizirali na javnih površinah, razdelil 208.000 evrov. Organizatorji lahko pridobijo denar za tiste prireditve, ki bodo prispevale »k promociji slovenskega glavnega mesta v lokalnem in mednarodnem okolju in pomenijo obogatitev turistične ponudbe mesta«, navaja razpisna dokumentacija.

Lani so denimo v zavodu za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah predvideli približno 170.000 evrov, ki so jih razdelili med 43 organizatorjev. Največ denarja so v sklopu razpisa lani prejeli Ustanova Imago Slovenija za izvedbo 30. mednarodnega festivala Noči v Stari Ljubljani (13.000 evrov), Miniteater za Srednjeveški dan (12.000 evrov) in Kinodvor, ki je prejel 11.000 evrov za organizacijo letnega kina na Kongresnem trgu.

Dogodki zunaj sezone in mestnega jedra

Turistične prireditve bo zavod sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije, bodo kot kriterij med drugim upoštevali tudi, ali se bom prireditev odvijala v turistično manj zanimivem času in ali širi ponudbo zunaj mestnega središča. Zavod si namreč prizadeva, da bi še povečali zasedenost nastanitev predvsem v mesecih zunaj glavne turistične sezone in da bi turiste spodbudili k obisku znamenitosti zunaj starega mestnega jedra.

Med kriteriji, ki jih bodo pri izbiri prireditev upoštevali v zavodu, so tudi, ali je prireditev brezplačna in s tem dostopna vsem obiskovalcem, ali je okolju prijazna, ali vpliva na povečano število nočitev v Ljubljani, pa tudi, ali so predlagane prireditve nove in inovativne ter ali spodbujajo ohranjanje in nadgradnjo tradicionalnih festivalskih prireditev v mestu.

Dodaten denar za prireditve društev

Predvidoma dodatnih 72.000 evrov nameravajo v Turizmu Ljubljana z javnim razpisom razdeliti tudi med turistična društva. Denarja je sicer nekoliko več kot lani, ko so v sklopu razpisa namenili približno 55.000 evrov, ki so jih razdelili med petnajst turističnih društev.

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki delujejo na območju ljubljanske mestne občine vsaj od leta 2018 in ki imajo urejeno evidenco o članstvu. Pri razporeditvi denarja bodo prednost dobila tista društva, ki prireditve izvajajo v skladu s trajnostnim razvojem, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter etnoloških in lokalnih turističnih posebnosti, ter društva, ki sodelujejo v vsakoletni čistilni akciji Za lepšo Ljubljano. Rok za prijavo na oba razpisa se izteče 8. marca.