»Perutninarska zadruga Ptuj je na srečanju z upravo Perutnine Ptuj dobila jasna zagotovila, da bo načrtovana rast proizvodnje potekala v okviru obstoječega poslovnega modela in nadaljnjim dobrim sodelovanjem z rejci. Ob tej priložnosti je vodstvo Perutnine Ptuj apeliralo na zadrugo v smislu širjenja baze rejcev, saj so potenciali za rast veliki,« so zapisali v sporočilu.

Družba je zagotovila, da bo rejce tudi v prihodnje podpirala in da bodo še naprej uporabljali lokalno pridelane krmne mešanice, ki nastajajo v obratih Perutnine Ptuj.

Skupina bo prve investicije namenila okoljsko odgovornim projektom in posodobitvam tehnološke opreme v proizvodnji s ciljem izboljšanja ekonomske učinkovitosti in delovnih pogojev. »Prihodnje naložbe bodo omogočile nadgradnjo opreme in proizvodne tehnologije na vodilno raven v panogi, obnovo, modernizacijo in širitev vzrejnih kapacitet skupaj z rejci ter razvoj v skladu s smernicami trajnostnega delovanja,« so navedli.

Konkurenčno prednost nameravajo še naprej graditi »na močnih in prepoznavnih blagovnih znamkah ter s širitvijo naprednega načina reje (piščancem prijazna reja), kar jim odpira vrata tujih trgovskih verig na zahtevnih, predvsem zahodnoevropskih trgih«.

Še naprej nameravajo zagotavljati najvišjo kakovost, varnost in sledljivost vseh korakov na poti od njive do vilice, ki se odvijajo na domačih tleh v vseh štirih državah, kjer ima Perutnina vertikalno organizirano proizvodnjo - v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH in Srbiji, dodajajo.

Upravo Perutnine Ptuj od prejšnjega tedna, ko je ukrajinska skupina MHP tudi uradno postala več kot 90-odstotna lastnica družbe, vodi Enver Šišić, v njej pa sta še Jevgenij A. Dranov in David Visenjak.