Vizija in smernice reševanja prostorske stiske nekaterih šol so po navedbah celjske občine začrtane, žal pa jih ni mogoče uresničiti čez noč. Reševanje problematike prostorske stiske v osnovnih šolah je pogojeno z razpoložljivostjo javnih sredstev, katerih porabo mora občina skrbno presojati.

Zaradi tega je treba včasih rešitve pri že začrtanih projektih spreminjati in jih prilagajati trenutnim okoliščinam. Podobno velja tudi v primeru reševanja prostorske stiske v osnovnih šolah, navajajo na občini.

Že lani pa je občina začela iskati rešitve, pri čemer so se posvetovali z ravnatelji, in sicer z ravnateljema najbolj obremenjenih šol Osnovno šolo Hudinja in II. osnovna šola Celje ter ravnatelji IV. osnovne šole, Osnovne šole Frana Roša in Osnovne šole Lava.

Prvotno je celjska občina načrtovala, da bi prizidek najprej dobila II. osnovna šola Celje, ravnatelji pa so se potem sporazumno dogovorili, da se pri izgradnji prizidkov ponudi prednost Osnovni šoli Hudinja. »Ta odločitev ni bila sprejeta s sklepom občine, kot navajajo nekateri mediji,« so še dejali na celjski občini.