Po ocenah svetovnih tehnoloških analitikov bo virtualna in obogatena resničnost v bližnji prihodnosti predstavljala to, kar trenutno pomeni spletna stran za podjetja. Rešitve s tega področja že zdaj dosegajo več milijard evrov letnega prometa, do leta 2020 pa naj bi se po projekcijah v panogi obrnilo že več kot 120 milijard evrov. V Tehnološkem parku Ljubljana se zavedajo, da je vstop v podjetniški prostor obogatene in virtualne resničnosti izrednega pomena.

Razvoj izdelkov in strokovna pomoč

Laboratorij bo podjetjem omogočal razvoj izdelkov in idej s področja virtualne in obogatene resničnosti. Poleg potrebne infrastrukture in opreme jim bo na voljo mentorska pomoč priznanih strokovnjakov. V laboratoriju bodo strokovnjaki, študentje in startupi zainteresirane seznanili z najnovejšimi tehnologijami ter poskrbeli za testiranje in razvoj idej s področja virtualne in obogatene resničnosti. Predstavljal bo stičišče za slovenske VR/AR-tehnologije in bo vključeval vse akterje s tega področja. Vzpostavljena bo tudi povezava med fakultetami, raziskovalnimi organizacijami, podjetji in javnostjo, ki deluje v smeri razvoja te tehnologije. Laboratorij bo predstavljal tudi vstopno točko – lokalno inovacijsko središče mreže OISAIR, v kateri bodo podjetja svoje inovacijske potrebe in ideje uresničevala v sodelovanju z najboljšimi razvojnoraziskovalnimi inštitucijami v jadransko-jonski regiji, izbrani pilotni projekti pa bodo prejeli finančno podporo.

Na konferenci največji strokovnjaki s področja

Na dan otvoritve bo med 9. in 17. uro potekala prva slovenska VR/AR-konferenca. Na različnih panelih, delavnicah in okroglih mizah bodo nastopili največji strokovnjaki in izvedenci s področja virtualne in obogatene resničnosti v Sloveniji. Konferenca bo osvetlila nekatera pomembna vprašanja o prihodnosti in izzivih odprtega inoviranja ter uporabe VR/AR-tehnologij v Sloveniji in v svetu, predstavila aktualno VR/AR-sceno in povezala deležnike slovenskega VR/AR-ekosistema in pokazala primere dobrih praks odprtega inoviranja, digitalne transformacije in prenosa VR/AR-idej v podjetništvo in industrijo. Poleg tega bo prikazala možnosti sodelovanja ter vzpostavitev sistema lokalnih inovacijskih centrov (living and innovation hubov), med Slovenijo in državami Mediterana ter predstavila možnosti za pridobitev podpore in vavčerjev za podjetja, ki delujejo na področju VR/AR oziroma digitalne transformacije.

Udeležba na konferenci in preizkus novih tehnologij v VR/AR-laboratoriju sta brezplačna, prijave pa sprejemajo tukaj.