– da se javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja, ki se je odprla ob omenjenih klicih na pomoč, nadaljuje s soočanjem vseh stališč in etičnih pogledov in da v strpnem vzdušju  privede do argumentirane odločitve o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja;

– da postane integralni del razprav o reformi javnega zdravstva po meri ljudi;

– da organi, kakršni so Komisija RS za medicinsko etiko, zastopniki pacientovih pravic in Varuh človekovih pravic, postanejo njeni spodbujevalci;

– da se v javno razpravo o pravni ureditvi pomoči pri dokončanju življenja vključijo tudi parlamentarne stranke.

Podpisnice in podpisniki te pobude smo prepričani, da je dobra pravna ureditev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ustreznejša od sedanje prepovedi takšne pomoči, saj:

– je skladnejša z idealom varstva človekovega dostojanstva – vrhovne vrednote demokratičnih družbenih ureditev, ki se upravičujejo v človekovih pravicah;

– je smiselna dopolnitev zakona o pacientovih pravicah, ki pacientu že daje odločilno besedo glede poteka njegovega zdravljenja;

– je ustreznejša uveljavitev načela spoštovanja osebne avtonomije – po prevladujočem pojmovanju stroke prvega načela medicinske etike;

– je tveganje zlorab takšne pravice do pomoči manjše od tveganja neznosnega in neustavljivega trpljenja in zlorab, ki lahko doletijo človeka brez te pravice;

– ne nasprotuje in ni alternativa razvoju paliativne medicine, ki ga pozdravljamo.

Več kot 100 podpisnic in podpisnikov pobude z različnih področij delovanja dokazuje, da se za uzakonitev pravice do pomoči pri dokončanju življenja ne zavzemajo le redki posamezniki, temveč da nas je mnogo, ki smo v tem pogledu enakega mnenja.

Podpisnice in podpisniki pozivamo vse sodržavljanke in sodržavljane k temeljitemu razmisleku, kakšno pravno ureditev tega področja želijo zase in za svoje najdražje. Tiste, ki se strinjate, da je potrebna široka in pluralna javna razprava o pomoči pri dokončanju življenja in da potrebujemo pravno uveljavitev te pomoči, vabimo, da se ji s svojim podpisom pridružite in tako prispevate k njeni družbeni vplivnosti.

Pobudo lahko podpišete na:

https://www.pravapeticija.com/pobuda_za_evtanazijo

Podpisnice in podpisniki

Alenka Čurin Janžekovič, Andrej Pleterski, Monika Ažman, Lado Bizovičar, Miha Blažič-N'toko, Slavko Bobovnik, Boris Cavazza, Sebastian Cavaza, Miro Cerar st., Josipina Ana Červek, Ivo Daneu, Božidar Debenjak, Milan Dekleva, Ivana Đilas, Tina Divjak, Mladen Dolar, Mate Dolenc, Aleksander Doplihar, Mojca Drčar Murko, Rebeka Dremelj, Dušana Findeisen, Goran Forbici, Marjan Fortuna, Karpo Godina, Vesna Godina, Petra Greiner, Viki Grošelj, Alan Hranitelj, Spomenka Hribar, Tine Hribar, Bernarda Jeklin, Roman Jerala, Dušan Jovanovič, Luka Jezeršek, Lučka Kajfež Bogataj, Dušan Keber, Rajko Kenda, Friderik Klampfer, Tomislav Klokočovnik, Bogomir Kovač, Jani Kovačič, Anica Kos Mikuš, Jure Košir, Gorazd Kovačič, Peter Kovačič Peršin, Mateja Kožuh Novak, Zdenka Kramar, Matevž Krivic, Mojca Kumerdej, Tamara Lah, Feri Lainšček, Tanja Lesničar Pučko, Bojana Leskovar, Janko Lorenci, Leon Magdalenc, Matej Makarovič, Svetlana Makarovič, Ljubica Marjanovič Umek, Vita Mavrič, Miha Mazzini, Biserka Marolt Meden, Ana Medved, Jože Mencinger, Aleksander Merlo, Dušan Merc, Vlado Miheljak, Marko Milosavljevič, Iztok Mlakar, Vinko Moderndorfer, Miša Molk, Gorazd Mrevlje, Brigita Muhič, Boštjan Narat, David Neubauer, Silvija Novak, Anita Ogulin , Damjan Osredkar, Neda Pagon, Igor Papič, Tone Partljič, Mojca Pašek Šetinc, Saša Pavček, Stane Pejovnik, Boštjan Penko, Robert Pešut - Magnifico, Nataša Pirc Musar, Zvezdan Pirtošek, Jan Plestenjak, Radko Polič, Zoran Predin, Igor Pribac, Igor Ravnik, Aljoša Rebolj, Božo Repe, Andrej Ribič, Rudi Rizman, Filip Robar, Andrej Robida, Renata Salecl, Mojmir Sepe, Mojca Senčar, Ifigenija Simonović, Ajda Smrekar, Branko Soban, Ivan Svetlik, Alenka Šelih, Blanka Šetinc, Mile Šetinc, Zlatko Šetinc, Janez Škof, Peter Štih , Darko Štrajn, Nina Šušnjara, Niko Toš, Vito Turk, Sandra Tušar, Nataša Valentinčič, Marta Verginella, Boris Vezjak, Katerina Vidner Ferkov, Otmar Zorn, Milena Zupančič, Neva Železnik, Boštjan Žekš, Slavoj Žižek, Joco Žnidaršič