Vlada pričakuje, da bo na račun povečane uporabnine za štiri odstotke za izgradnjo drugega tira leta 2020 zbrala približno 600.000 evrov, sredstva pa bodo nakazana podjetju 2TDK za izgradnjo drugega tira med Divačo in Koprom.

Načrtovano povečanje uporabnine bo v železniškem tovornem prometu v letu 2020 znašalo približno 383.873 evrov, v potniškem železniškem prometu pa 216.141 evrov, so še sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Kot izhaja iz investicijskega programa za projekt drugi tir, bo za izvedbo projekta potrebnih 1,194 milijarde evrov. Finančni viri zanj naj bi prišli iz državnega proračuna, sredstev EU in posojil Evropske investicijske banke (EIB), SID banke ter komercialnih bank.

V nadaljevanju namerava država projekt odplačati iz danes potrjene višje uporabnine za železniške tire, ki jo bo plačevalo podjetje SŽ-Infrastruktura, prihodkov od že uvedenega pribitka k cestnini za tovorna vozila na nekaterih avtocestnih odsekih in iz dodatne takse na pretovor, ki bi jo plačevala Luka Koper.

Vlada za dodatne ukrepe izboljšanje korporativnega upravljanja v DUTB

DUTB mora poleg priprave dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili »primeren nivo« korporativnega upravljanja v tej družbi, zaključiti vse postopke ugotavljanja odgovornosti v povezavi z oškodovanjem pri prodaji nepremičnine v Logatcu, so sporočili po seji vlade.

Vlada je ob seznanitvi z informacijo o stanju korporativnega upravljanja v DUTB ugotovila, da je DUTB vpeljala izboljšave v poslovne procese, ki znižujejo tveganja njenega poslovanja, vendar po oceni ministrstva za finance ta napredek ni zadosten.

»Zato je ministrstvu za finance pripravo dodatnih ukrepov, ki bodo zagotovili primeren nivo korporativnega upravljanja, tako na nivoju upravnega odbora, kot tudi na vseh nivojih poslovanja,« so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Ti ukrepi so po pisanju današnjega Dela vezani na sestavo upravnega odbora, tako neizvršnih kot izvršnih direktorjev, ter na zagotovitev njihovega učinkovitega in gospodarnega delovanja. To naj bi pomenilo tlakovanje poti za nadaljnje menjave v vodstvu slabe banke.

Vlada je ukrepe za izboljšanje poslovnih procesov DUTB naložila po ugotovitvah revizije glede posla z zemljiščem nekdanjega Kli Logatec, na podlagi katerih je odslovila predsednika upravnega odbora DUTB Miho Juharta. Ob odstavitvi Juharta je za neizvršnega direktorja imenovala Tomaža Beska, poleg tega pa za neizvršnega direktorja imenovala še Marka Tišmo. Hkrati je z mesta glavnega izvršnega direktorja odstopil Imre Balogh. Časnik navaja informacije, da bosta morala oditi tudi preostala izvršna direktorja Jože Jaklin in Andrej Prebil.

Vlada za povišanje sredstev za film ob zadostnih sredstvih za kulturo

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o sklepu odbora DZ za kulturo, da sredstva za film s sorazmernimi letnimi povečanji do leta 2022 dosežejo 11 milijonov evrov, kot je bilo predvideno v Nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Vlada je povišanje sredstev za film spoznala za utemeljeno, ob pogoju zadostnih proračunskih sredstev za kulturo.

Predlog sklepa je odbor DZ za kulturo sprejel na novembrski seji, na kateri je bilo govora o finančni podhranjenosti in ogroženosti slovenskega filma, filmske produkcije ter odhajanja filmskih ustvarjalk in ustvarjalcev v tujino.

Vlada v svojem mnenju podaja projekcijo utemeljenega povišanja sredstev, ob pogoju zadostnih proračunskih sredstev za kulturo v okviru finančnega načrta ministrstva za kulturo, katerih povečevanje bo tudi omogočilo sorazmerno in postopno zvišanje sredstev za film, filmsko produkcijo in tudi digitalizacijo filmske dediščine, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.