V starem mestnem jedru Celja bo v prihodnje še manj prostora za parkiranje motornih vozil. V delu Lilekove in Gubčeve ulice namerava Mestna občina Celje izvesti tako imenovano eksperimentalno ureditev, z več klopmi, stojali za kolesa, koši za smeti. Postavili bodo tudi nova svetila javne razsvetljave, ob robu Gubčeve ulice pa celo zasadili nekaj dreves.

Tudi podzemni sistem za zbiranje odpadkov

»Postavili bomo tudi table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve, in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo. Prostor bo še vedno odprt tudi za motoriziran promet, vendar bo pešcem in kolesarjem zagotavljal več prostora in večjo prometno varnost. Projekt eksperimentalne prometne ureditve tega dela mestnega središča je eden od ukrepov trajnostne mobilnosti, ki smo jih opredelili tudi v celostni prometni strategiji,« je pojasnila Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Na celotnem območju, velikem 1790 kvadratnih metrov, bodo položili tudi nove tlakovce, pred nekdanjo blagovnico pa uredili dva parkirna prostora, enega za gibalno ovirane in enega za taksiste.

»Na zahodni strani Gubčeve ulice, kjer se stikata Lilekova in Cankarjeva ulica, načrtujemo vgradnjo podzemnega sistema za zbiranje odpadkov, prav tako bomo na tem območju hkrati obnovili še vse komunalne vode,« je razložila Grušovnikova. Celoten projekt je ocenjen na slabih 1,3 milijona evrov.

»Lani maja smo se prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je objavilo ministrstvo za infrastrukturo. Nedavno smo dobili sklep, da bomo od EU in ministrstva prejeli dobrih 594.000 evrov nepovratnih sredstev, preostanek pa smo zagotovili v predlogu letošnjega proračuna,« je povedala Grušovnikova. Javni razpis za izbiro izvajalca del bo predvidoma objavljen v spomladanskih mesecih. mm