Policija pri utemeljevanju razlogov za spremembo zakonskih pooblastil vsakokrat poudarja, da bi za učinkovito zagotavljanje varnosti v sodobni družbi lahko z novimi prikritimi preiskovalnimi ukrepi učinkoviteje pridobivala podatke, identificirala storilce in zavarovala dokaze. Pri preiskovanju kaznivih dejanj kibernetske kriminalitete, ki se izvršujejo na temačnem spletu (ang. darknet), se policija sooča še s posebej oteženim načinom preiskovanja. Celotno omrežje je tehnično zasnovano z namenom zagotavljanja anonimnosti vseh udeležencev in zaščite komunikacij ter transakcij.

Tak je bil tudi izpostavljeni primer, pri katerem bi z uporabo novih pooblastil lahko identificirali osebo, ki je grozila, s tem preiskali kaznivo dejanje in preprečili njena nadaljnja ravnanja. Preiskovanje kaznivega dejanja, storjenega prek elektronske pošte s temačnega spleta, je z obstoječimi zakonskimi pooblastili precej omejeno oziroma v določenih primerih praktično nemogoče. V takih primerih ni nikoli vnaprej znano, ali je eksplozivno telo dejansko nastavljeno ali ne, uporaba novih pooblastil pa bi lahko pomenila preboj pri preiskovanju kaznivega dejanja.

Nadzor računalniškega sistema fizične osebe je ukrep, ki ga danes mnoge policije v EU dnevno izvajajo za preiskovanje najzahtevnejših oblik kaznivih dejanj, pri katerih se v fazi priprave, izvajanja ali po kaznivem dejanju intenzivno uporablja računalniški sistem (kriptirana komunikacija) za varno komunikacijo. Zato s pristojnim ministrstvom za pravosodje že vrsto let vodimo številne pogovore o zakonskih rešitvah, ki bi policiji omogočili učinkovito odkrivanje tovrstnih kaznivih dejanj, a do zdaj naši predlogi niso bili upoštevani.

Drago Menegalija

predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, Generalna policijska uprava, Ljubljana