Razpisna komisija je prispelo prijavo že ocenila kot ustrezno. Ali bo generalni direktor RTVS Igor Kadunc programskemu svetu zavoda predlagal, naj podpre imenovanje Gorščakove za direktorico televizije, zaenkrat še ni znano. Pričakovati pa je, da bodo svetniki o morebitnem Kandunčevem predlogu odločali na redni marčevski seji.

Programski svet je z imenovanjem Gorščakove za v. d. direktorice Televizije Slovenija soglašal na seji 1. oktobra lani. Kadunc je predlagal njeno imenovanje, ker svetniki teden dni prej niso podprli imenovanja Katje Šeruga za direktorico. Gorščakova je bila pomočnica direktorice televizije, ko je bila na njenem čelu Ljerka Bizilj, nato pa v. d. pomočnice.

Kadunc je takrat pojasnil, da se je odločil predlagati Gorščakovo za v. d. direktorice po posvetu s kolegijem televizije, ki je skorajda soglasno podprl njeno kandidaturo. Tudi nobeden od članov programskega sveta ni glasoval proti imenovanju Gorščakove ali se vzdržal glasovanja.

Direktorja ali v. d. direktorja nacionalne televizije sicer imenuje generalni direktor RTVS po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta. Za soglasje k imenovanju potrebuje podporo absolutne večine v 29-članskem svetu, torej najmanj 15 svetniških glasov.