Z izbranimi kandidati bodo sklenili pogodbe o zaposlitvi za določen čas, za čas usposabljanja za opravljanje nalog pravosodnega policista, vendar najdlje za 18 mesecev. Kandidat bo v času usposabljanja opravljal pripravništvo in se usposabljal za samostojno delo pravosodnega policista. Po uspešno zaključenem usposabljanju in opravljenem strokovnem izpitu pa je predvidena zaposlitev za nedoločen čas. Glede na razpise, ki so bili objavljeni sredi meseca, bodo 14 novih pravosodnih policistov dobili v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana. V koprskem zaporu je predvidenih osem novih zaposlitev ter še tri v njihovem oddelku v Novi Gorici.

Na Dobu nameravajo zaposliti 10 pravosodnih policistov, v sektorju za tretma na oddelku za varnost v Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor šest. Pet delovnih mest je razpisanih za Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje. V Prevzgojnem domu Radeče pa sta predvideni dve zaposlitvi. Šest pravosodnih policistov so z razpisom iskali tudi za zapor na Igu. Kot so navedli na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, so za ta delovna mesta v torek objavili ponovljen razpis.

V slovenskih zaporih se s kadrovskim primanjkljajem soočajo že več let. Opozorila o težavah v zaporskem sistemu pa so se stopnjevala po pobegu dveh pripornikov iz koprskega zapora ter napadu na pravosodnega policista na Dobu. V odnosu med vodstvom zaporske uprave in sindikatov se je zaostrilo do te mere, da se je vlada odločila za razrešitev generalnega direktorja uprave Jožeta Podržaja.

Za izpolnitev standardov in normativov za delo strokovnih delavcev in pravosodnih policistov, ki so bil sprejeti decembra lani, bi sicer po podatkih pravosodnega ministrstva morali dodatno zaposliti 29 strokovnih delavcev in 138 pravosodnih policistov, pri čemer so na ministrstvu pred dnevi ocenili, da je takšno število zaposlitev možno doseči le postopoma.