Kandidat za ministra se najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidature predstavi pristojnemu delovnemu telesu DZ in odgovarja na vprašanja njegovih članov. Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po predstavitvi kandidata, pošlje predsedniku DZ in predsedniku vlade mnenje o kandidatu, ki ga je sprejelo delovno telo. Predsednik vlade lahko najpozneje v treh dneh po prejemu mnenja delovnega telesa umakne predlog kandidature za ministra. V takem primeru lahko hkrati predloži novo kandidaturo.

DZ ministra imenuje z navadno večino glasov poslancev. Glede na napovedi koalicijskih strank je pričakovati, da bo Poznič, zdaj direktor zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, v DZ dobil ustrezno podporo.

Poznič je na novinarski konferenci pred tednom dni ob predstavitvi povedal, da je sam ponudil kandidaturo za ministra, saj želi nadaljevati delo nekdanjega ministra Dejana Prešička. Slednji je premierju konec januarja ponudil svoj odstop, Šarec pa ga je sprejel. Na nekdanjega ministra so leteli očitki glede zlorabe položaja, ker je službeni avto uporabljal v zasebne namene, kar je tudi priznal, in šikaniranja podrejenih, kar je zanikal.