Če bi hotela biti pikra, bi vprašala: smo krivci za vaše (tako napisano) »poročilo« mi, ker je »nivo komunikacije, uperjen proti ustvarjalcem informativnega programa Televizije Slovenija, pogosto nizek in neprimeren za dostojno javno razpravo«? Pa bom raje ostala pri vprašanjih, ki se, obarvana z »vašim jezikom«, glasijo: so bila novinarkina stališča (in vrednostne sodbe) podkrepljena z dejstvi ali niso bila? So ta dejstva držala ali je z njimi manipulirala, jih razlagala tendenciozno, zavajajoče, parcialno? Je uporabila premišljene jezikovne »prijeme« ali so bili ti obarvani tudi žaljivo? Če strnem: je bila Jadranka Rebernik v tem Utripu pristranska in navijaška ali ni bila?

Bomo zdaj dobili odgovor?

Polona Jamnik, Bled